Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кандидатстване за държавна поръчка

Кандидатстване за държавна поръчка

 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием на студенти със завършена степен на висше образование „бакалавър“ 

 прием по ДЪРЖАВНА поръчка за учебната 2024/2025 година 

§  Урбанизъм – към Архитектурен факултет

§  Опазване на културното наследство – към Архитектурен факултет

§  Управление на проекти в строителството – към Строителен факултет

§  Управление на европейски инфраструктурни проекти – към Геодезически факултет

§  Инженерна екология – към Хидротехнически факултет

 Повече информация относно изискванията към завършената специалност се предоставя в "Кратка характеристика  на магистърските специалности". 

Класирането на кандидатите за бройките по държавна поръчка се извършва от съответния факултет преди началото на учебната година. 

Начало на обучението – от зимен семестър на учебната 2024/2025 година. За съобщения, срокове и документи, кандидатите следва да следят информацията на сайта на обучаващия факултет. 

Документи за кандидатстване се подават преди началото на зимния семестър и след одобрение от факултета, се издава заповед за записване от отдел „Докторантури и продължаващо обучение“. 

 

Такси за обучение в кратките магистърски програми по държавна поръчка и отпуснати бройки за прием за учебната 2024 / 2025 година

Магистърска програма и факултет

Бройки за прием

Начало на обучението

Срок на обучение

Годишна такса

Семестриална такса

Урбанизъм (АФ)

10

(редовна форма)

Зимен семестър

1,5 г.

840 лв.

420 лв.

Опазване на културното наследство (АФ)

10

(редовна форма)

Зимен семестър

1,5 г.

840 лв.

420 лв.

Управление на проекти в строителството (СФ)

15

(редовна форма)

Зимен семестър

1 г.

840 лв.

420 лв.

Управление на европейски инфраструктурни проекти (ГФ)

8

(задочна форма)

Зимен семестър

1,5 г.

840 лв.

420 лв.

Инженерна екология (ХТФ)

6

(редовна форма)

Зимен семестър

2 г.

840 лв.

420 лв.

 


Образци на заявления за прием ще намерите тук за всяка конкретна магистърска програма.