Начало / Прием / Магистър след бакалавър и/или магистър / Кандидатстване за платено обучение

Кандидатстване за платено обучение

 МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием на студенти "бакалавър" и/или "магистър"

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ по чл. 21 от ЗВО

за учебната 2024/2025 година

 

 

 Към Архитектурен факултет

§  Урбанизъм

§  Пространствено планиране

§  Съвременен изчислителен дизайн (на английски език)

§  Опазване на културното наследство

§  Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ  

Към Строителен факултет

§  Конструктивно инженерство

§  Изследване и проектиране на строителни конструкции

§  Управление на проекти в строителството

 

Към Хидротехнически факултет

§  Водоснабдяване и канализация – Пречистване на води

§  Водоснабдяване и канализация – ВиК мрежи и съоръжения

§  Хидротехническо строителство

§  Хидромелиоративно строителство

§  Управление на водни ресурси

§  Инженерна екология

 

Към Факултета по транспортно строителство

§  Транспортно строителство

§  Геотехническо инженерство

§  Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура

 

Към Геодезически факултет

§  Управление на европейски инфраструктурни проекти

 

Повече информация относно изискванията към завършената специалност се предоставя в "Кратка характеристика  на магистърските специалности".

 Кандидатите трябва да имат среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от добър. Одобрението на кандидатите се извършва от обучаващия факултет. 

Обучението в платените магистърски програми започва от зимен, както и от летен семестър на учебната 2024/2025 година, като информация за началото на обучението за всяка конкретна магистратура се предоставя в съответния факултет. 

За съобщения, срокове и документи, кандидатите следва да следят информацията на сайта на обучаващия факултет. 

Документи за кандидатстване се подават преди началото на конкретния учебен семестър и след одобрение от факултета, се издава заповед за записване от отдел  „Докторантури и продължаващо обучение“. 

 

Такси за обучение, определени от Академичен съвет, за учебната 2024/2025 год.:

Годишна такса - 5262 лв., семестриална такса - 2631 лв.

 

 

 

В прикачения файл е приложено заявление за прием.