Начало / Прием / Бакалавър / Места за прием за учебната 2024-2025 г.

Места за прием за учебната 2024-2025 г.

места за първокурсници ОКС "Бакалавър" – прием 2024 г.

 

 

Факултет
 
СПЕЦИАЛНОСТ

Бакалавър – Редовна    форма

ОБЩО

Мъже

Жени

 

 

 

 

Архитектурен факултет

 

 

 

Урбанизъм

20

10

10

Строителен факултет

 

 

 

Управление в строителството

24

12

12

Хидротехнически факултет

 

 

 

Инженерна екология

10

5

5

Геодезически факултет

 

 

 

Устройство и управление на земи и имоти

15

7

8

 

Квотите „мъже” : „жени” са 50 : 50. При инженерните специалности преференциалната квота на професионалните гимназии по

 строителство и архитектура (ПГСА) е 30%. Незаетите места от групата на жените/мъжете се прехвърлят в групата на мъжете/жените.