Начало / Прием / Бакалавър / Срокове

Срокове

 КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на дейностите за прием на студенти за 2024 година 

Видове дейности и място на провеждане

Срокове

 ИЗПИТНА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

1.

Приемане на ЗАЯВЛЕНИЯ за ЯВЯВАНЕ на ИЗПИТИ ПО 

РИСУВАНЕ, МАТЕМАТИКА и АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (английски език само за кандидатстващите за специалност ССС – англоезично обучение) 

(зала 225, Ректорат, ет. 2, в работни дни от 9:00 до 17:00 часа)

Приемане на ЗАЯВЛЕНИЯ on-line

27.05. – 05.06.

(в зала 225)

 

27.05. – 03.06.

(on-line)

2.

Обявяване разпределението на кандидатите по зали (централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg) за провеждане на кандидатстудентските изпити по:

 Математика

Рисуване I част

Рисуване II и III част

Английски  език

06.06.

07.06.

11.06.

14.06.

3.

Провеждане на кандидатстудентските изпити по:

Математика

Рисуване I част (перспектива)

Рисуване ІІ част (пластичен модел)

Рисуване III част (цветна композиция)

Английски език(само за кандидатстващите за специалност ССС-англоезично обучение)

 

07.06. (от 8:00 ч.)

10.06. (от 8:00 ч.)

12.06. (от 8:00 ч.)

14.06. (от 8:00 ч.)

17.06. (от 9:00 ч.)

4.

Оповестяване на критериите за оценка на конкурсните работи (предоставят се на кандидатите по време на изпита заедно с темата)

В деня на съответния 

изпит

5.

Обявяване на резултатите от кандидатстудентските изпити по математика, рисуване и английски език от редовната изпитна сесия (централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg)

до 28.06.

 

6.

Показване (идентифициране) на изпитните работи по математика, рисуване и английски език на кандидатите от редовната изпитна сесия

 (зала 225, Ректорат, ет. 2, работно време от 10:00 до 13:00 ч.) 

29.06.

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

1.

Приемане на документи за КАНДИДАТСТВАНЕ и КЛАСИРАНЕ с дипломата за средно образование (оригинал и ксерокопие) и удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование (оригинал и ксерокопие) се осъществява само в работни дни (зала 225, Ректорат, ет. 2 от 9:00 до 17:00 часа)

 Приемане на документи on-line, съгласно инструкция публикувана на сайта

НЕПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕ!

17.06. – 28.06.

(в зала 225)

 

17.06. – 27.06. 

(on-line)

2.

Обявяване на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ (централно фоайе на Ректората и 

Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg)

01.07. 

(след 14:00 часа)

3.

Записването на приетите студенти в УАСГ след първо класиране е по факултетни канцеларии. Приетите кандидати не по първа, а по друга по ред специалност, ако искат да запазят спечеленото до момента място и да участват във второто класиране, са длъжни да депозират временно диплома-оригинал за средно образование в съответната факултетна канцелария.

Забележка: Незаписалите се отпадат от следващото класиране.

02.07. – 05.07.

4.

Обявяване на ВТОРО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ (централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg)

08.07.

5.

Записване на приетите студенти в УАСГ след второто (окончателно) класиране

08.07. – 12.07.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

1.

Провеждане на допълнителен изпит по математика при евентуални свободни места (заявления се подават до 12:00 часа на 30.08.)

31.08.

2.

Записване на новоприетите студенти от допълнителната сесия

от 02.09.

 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА (АУЛА „МАКСИМА”) И НАЧАЛО НА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

16.09.