Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Проверка на списъци и изпитни резултати

Проверка на списъци и изпитни резултати

На всеки етап от кампанията чрез тази страница можете да проверите въведените за вас данни, резултатите от изпитите и класирането ви:

  • след 13 юли 2011 - проверка на въведените за вас данни
  • след 24 юли 2011 - проверка на резултатите от изпитите
  • след 27 юли 2011 - проверка на класирането

Please fill in all fields marked with asterisks (*).
If you experience problems recognising the words, you can change them or listen to them.
Words, recognised by you, will help for digitizing books.