Начало / Прием / Магистър след средно образование / Акредитирани специалности

Акредитирани специалности

Специалности за прием в УАСГ с образователно-квалификационна степен „магистър“

Специалности

Форма на обучение

Срок на обучение

Държавна поръчка/

платено обучение

Начало на

обучението

Език на преподаване

към Архитектурен факултет 

 

Архитектура

редовна

5,5 години

(11 семестъра)

Държавна поръчка 

или платено обучение

от месец септември

Български

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

към Строителен факултет

 

Строителство на сгради и съоръжения

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

Строителство на сгради и съоръжения

задочна

6 години

(12 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Английски

към Хидротехнически факултет 

 

Водоснабдяване и канализация

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

Водоснабдяване и канализация

задочна

6 години

(12 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

Хидростроителство

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

Хидростроителство

задочна

6 години

(12 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

към Факултет по транспортно строителство

 

Транспортно строителство

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

Транспортно строителство

задочна

6 години

(12 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български

към Геодезически факултет

 

Геодезия

редовна

5 години

(10 семестъра)

Държавна поръчка или платено обучение

от месец септември

Български