Начало / Прием / Магистър след средно образование / Признаване на придобито средно образование в чужбина

Признаване на придобито средно образование в чужбина

(3)     Кандидат-студентите по чл. 8, завършили средно образование в небългарски училища, представят в УАСГ удостоверение за признато средно образование от Министерството на образованието и науката или от Регионално управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.