Начало / Прием / Магистър след средно образование / Места за прием за учебната 2024-2025 г.

Места за прием за учебната 2024-2025 г.

 

места за първокурсници – прием 2024 г.

 

 

Факултет                                                                   СПЕЦИАЛНОСТ

Магистър – Редовна форма

Магистър – Задочна форма

ОБЩО

Мъже

Жени

ОБЩО

Мъже

Жени

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурен факултет

 

 

 

 

 

 

Архитектура

160

80

80

 

 

 

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

20

10

10

 

 

 

Строителен факултет

 

 

 

 

 

 

Строителство на сгради и съоръжения

225

113

112

20

10

10

Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение

12

6

6

 

 

 

Факултет по транспортно строителство

 

 

 

 

 

 

Транспортно строителство

45

23

22

15

8

7

Хидротехнически факултет

 

 

 

 

 

 

Водоснабдяване и канализация

50

25

25

20

10

10

Хидростроителство – защитена специалност

30

15

15

10

5

5

Геодезически факултет

 

 

 

 

 

 

Геодезия

88

44

44

 

 

 

 

Квотите „мъже” : „жени” са 50 : 50. При инженерните специалности преференциалната квота на професионалните гимназии по строителство и архитектура (ПГСА) е 30%. Незаетите места от групата на жените/мъжете се прехвърлят в групата на мъжете/жените.