Начало / Прием / Доктор / Такси за кандидатстване

Такси за кандидатстване

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ДОКТОРАНТИ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА - 120 лв.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПРИЕТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. (БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ)

РЕДОВНА ФОРМА – 2000 лв./годишно

ЗАДОЧНА ФОРМА – 900 лв./годишно

 Съгласно ЗВО, докторантите, приети по държавна поръчка, са освободени от такси за последните две години от обучението си. На това основание, докторантите в редовна форма заплащат такса само за първата година, а тези в задочна форма – за първата и втората година.

 ТАКСИ ЗА ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА УАСГ ОТ 25 АПРИЛ 2024 Г. (ПРОТОКОЛ № 4)

ОНС „ДОКТОР“

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

Такса за първоначално разглеждане на проект на дисертационен труд

800 лв.

Годишна такса за обучение (протокол № 7/2024 г.)   

5262 лв.

Разходи по защита и научно жури (протокол № 9/2016 г. и протокол 42/2019 г.)

830 лв.

 

 

Чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП – обучение и защита на български език

Такса за първоначално разглеждане на проект на дисертационен труд

800 евро

Годишна такса за обучение

5262 евро

Разходи по защита и научно жури (съгласно протокол № 9/2016 г. и протокол № 42/2019 г.)

830 евро

 

 

Чуждестранни граждани – обучение и защита на чужд език

Такса за първоначално разглеждане на проект на дисертационен труд

1200 евро

Годишна такса за обучение

7893 евро

Разходи по защита и научно жури (протокол № 9/2016 г. и протокол № 42/2019 г.)

830 евро

При нужда от осигуряване на превод, разходите за това се поемат от докторанта

 

НС „ДОКТОР на НАУКИТЕ“

Български и чуждестранни граждани – защита на български език

Такса за процедура по обсъждане на дисертационен труд

6000 лв.

Разходи по защита и научно жури (протокол № 9/2016 г. и протокол № 42/2019 г.)

1240 лв.

 

 

Чуждестранни граждани – защита на чужд език

Такса за процедура по обсъждане на дисертационен труд

6000 евро

Разходи по защита и научно жури (протокол № 9/2016 г. и протокол 42/2019 г.)

1240 евро

При нужда от осигуряване на превод, разходите за това се поемат от докторанта