Начало / Обучение / Преддипломни стажове и преддипломни практики

Преддипломни стажове и преддипломни практики

Студентите от УАСГ могат да използват приложената публична база с данни за организации, в които да провеждат преддипломни стажове или преддипломни практики, съгласно учебния си план.

Организации, предлагащи преддипломни стажове и практики (формат .xls)


Организациите ще издават удостоверение за стаж или практика, съгласно приложения образец на всеки студент.
 

Удостоверение за проведен преддипломен стаж/практика (.doc формат)


Всяка организация, която желае, може да бъде включена в базата данни. Необходимо е само подписване на рамково споразумение с ректора на УАСГ.
 

Споразумение (.doc формат)


Контактно лице за преддипломните стажове и преддипломните практики е инж. Лилия Балабанова, e-mail liliab_fgs@uacg.bg

 

За текущата учебна година:


Периодът на преддипломната практика за Архитектурен факултет е 15.07.2024 г. – 15.09.2024 г.
Периодът на преддипломен стаж за инженерните факултети е 09.09.2024 г. – 27.09.2024 г. и 17.02.2025 г. – 07.03.2025 г., в зависимост от това дали е втори или първи дипломен семестър.
 

Списък със специалности и хорариум, в часове, по учебен план за провеждане на преддипломен стаж или преддипломна практика. (.pdf формат)