Home / Education / Преддипломни стажове и преддипломни практики

Преддипломни стажове и преддипломни практики

Студентите от УАСГ могат да използват приложената публична база с данни за организации, в които да провеждат преддипломни стажове или преддипломни практики, съгласно учебния си план.
 


Организациите ще издават удостоверение за стаж или практика, съгласно приложения образец на всеки студент.
 


Всяка организация, която желае, може да бъде включена в базата данни. Необходимо е само подписване на рамково споразумение с ректора на УАСГ.
 


Контактно лице за преддипломните стажове и преддипломните практики е инж. Лилия Балабанова, тел..., e-mail.....

 

За текущата учебна година:
Периода на преддипломната практика за Архитектурен факултет е 15.07.2024 г. – 15.09.2024 г.
Периода на преддипломен стаж за инженерните факултети е 09.09.2024 г. – 27.09.2024 г. и 17.02.2025 г. – 07.03.2025 г., в зависимост от това дали е втори или първи дипломен семестър.
 

Списък със специалности и хорариум, в часове, по учебен план за провеждане на преддипломен стаж или преддипломна практика.