Начало / Прием / Чуждестранни граждани / Курсове и приемни тестове

Курсове и приемни тестове

Курсове и приемни тестове

Чуждестранни граждани от страни извън Европейския съюз, които не се обучават в подготвителните курсове в УАСГ могат да кандидатстват след полагане на изпити по български език и тестове по математика и физика. Допълнително кандидатите за специалност “Архитектура” полагат и изпит по рисуване. Изпитите се провеждат през месец септември.

Изпитът по рисуване е задължителен за специалност “Архитектура” и се предхожда от курс. Цената на курса е 100 евро по фиксиран курс на еврото и се заплаща по банков път. Курсът е с продължителност 90 учебни часа. Комисия, назначена от Ректора преглежда рисунките и при положителен резултат се продължава процедурата по записване на кандидатите.

Курсът по рисуване е също и за кандидати от страни извън Европейския съюз, които ще се обучават в подготвителните курсове в УАСГ, но нямат оценка по рисуване в дипломата за средно образование. След успешното завършване на курса, обработените документи се изпращат в МОН, което издава поименно Удостоверение за право на обучение. След получаването му чуждестранният гражданин подава молба в посолството на Р България за получаване на виза.