Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Допълнително здравно застраховане на служителите на УАСГ

във връзка с Допълнителното здравно застраховане на служителите на УАСГ Ви напомняме, че здравните карти са получени и се раздават от Застрахователния брокер на УАСГ. За раздаването им е създадена следната организация:

По един представител на Структурно звено / Катедра / Сектор/ Отдел / Център получава картите на колегите си с подписване на приемо-предавателен протокол. Картите се раздават всеки работен ден в часовия диапазон от 10.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на ЗБ "Еклектус" ЕООД /бул. "Драган Цанков" № 2 –в двора на УАСГ/.

Молим колегите, които не са потърсили картите си да го направят в срок до 20.07.2024 г.