Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

ПЪРВАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА (IEP – 2018)

между УАСГ и ГТУ (Индия) се проведе през месец юни 2018 г. За повече информация натиснете ТУК.

Обява за конкурс

за млад учен към проект BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Швейцарски стипендии

Швейцария предоставя стипендии на български граждани,
завършили висше образование