Education

Students

Become a Student

Research


Announcements

Скръбна вест

На 11.02.2019 г. след инцидент ни напусна проф. д.н. арх. Жеко Тилев. Загубихме един прекрасен колега, преподавател, архитект и човек.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ

ГЕОТЕХНИКАТА - НАУКА и ПРАКТИКА

Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие на 14 май 2019 г.

Хидростроителство - защитена специалност

С решение на Министерски съвет в списъка на защитените специалности се добавя специалността „Хидростроителство“