Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Важни съобщения

Допълнителен прием

на студенти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 година.

Имейл адреси за целите на обучението в УАСГ

За всички първокурсници уч. година 2023/2024 - редовно и задочно обучение