Начало / Библиотека / Фондове и каталози / Електронни ресурси

Електронни ресурси

В библиотеката на УАСГ читателите могат да ползват следните информационни ресурси в електронна форма:

 

Упътвания:

За правилно цитиране в писмените работи;

За работа с Eлектронния каталог на фонда на БИНОЦ към УАСГ;

За намиране на подходящи списания за публикуване на научни материали за по-голяма степен на читаемост, цитирания и разпространение;

За работа с БДС и списък на клиентската област;

УПЪТВАНЕ за отдалечен достъп до Scopus и Science Direct

 

  

ONLINE ресурси на БИНОЦ:

 • Електронен каталог “Автоматизирана библиотека”, включващ информация за всички книги и периодика, налични в библиотеката на УАСГ.
 • Каталог ISIS – включва книгите и периодичните издания, регистрирани в библиотеката от 1942 г. До 2000 г.
 • Достъп до каталог НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система)

 

 Научна дейност на автори от УАСГ:


 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2015 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2016 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2017 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2018 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2019 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Реферирани публикации и цитирания на автори от УАСГ за 2020 година, в базата данни на: Web of Science и Scopus

 • Публикационна активност - 2020 г.

 • Публикационна активност - 2021 г.

Обобщен отчет

 

 Бази данни по абонамент за текущата година:

 • EBSCO – пълнотекстови бази данни на EBSCO Publishing - Университетски достъп
 • Science Direct - пълнотекстови бази данни на ELSEVIER - Университетски достъп
 • Scopus - база за издания с импакт ранг - Университетски достъп
 • Web of Science - база за издания с импакт фактор - Университетски достъп
 • БДС - Стандарти в строителството и архитектурата - Достъп от БИНОЦ

 

 Ресурси на CD-ROM:

 • ВИНИТИ – база данни на руски език в областта на строителството, архитектурата и геодезията
 • Дигитализирани периодични издания
 • Българска енциклопедия
 • ICONDA (Допълнителна информация тук)