Начало / Факултети / Хидротехнически факултет

Хидротехнически факултет

 

 

КАНДИДАТ СТУДЕНТИ 2023!!!

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием без конкурсен изпит в ХТФ за учебната 2023-2024 год.

През 2019 год Хидротехническият факултет на УАСГ отбеляза 70 години от своето създаване. Той е утвърдена и единствена акредитирана институция във висшето образование за обучение на магистри и докторанти и издаване на дипломи в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на води, хидротехническото и хидромелиоративното строителство.

 

Новини