Начало / Факултети / Геодезически факултет

Геодезически факултет

Геодезическият факултет при УАСГ извършва обучение на студенти и докторанти в трите образователно - квалификационни степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор” на професионално направление „Архитектура, строителство и ГЕОДЕЗИЯ”.

Геодезическият факултет при УАСГ е единствен в страната и като такъв е основното и водещото звено за осигуряване нуждите на страната с професионални кадри в областите: геодезия, картография, кадастър, фотограметрия, дистанционни изследвания на Земята, оценка на недвижими имоти, управление на земеделски земи и имоти, управление на европейски инфраструктурни проекти, земеустройство, екология и опазване на околната среда.

Геодезическият факултет при УАСГ осигурява за всички свои студенти, докторанти и преподаватели водещ базов и специализиран софтуер за работа – MS Office, MS Excel, MS Power Point, MS Visio, MS Visual Studio, всички продукти и решения на Autodesk за професионално направление „Архитектура, стоителство и геодезия”, Quantum GIS, ТПЛАН, ТОБЕЛ, CADIS, Leica Office, продукти и решения на ESRI и Bentley (за територията на УАСГ), Trimble Business Center (за територията и базите на УАСГ), МКАД (за територията на УАСГ), специализирани решения и разработки на преподаватели от факултета и/или университета.