Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Материали

Материали

Публикации

Книги


Конспекти
Календарен план за лекциите 2013 - зимен семестър
Програма за отворения факултативен лекционен курс през зимния семестър на 2013-14 / доц.арх. Димитър Андрейчин

Lec-2018-Fall-Erasmus
A course of lectures


Учебни материали

Contemporary American (and World) Architecture
Lectures Program for the Fall Semester 2013-14 by Dimitar Andreychin, Architect, Associate Professor


Проста греда
Таня Чардакова


BIIIM
xxxРегенерация на индустриални сгради и територии
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс", Vк. - гл. ас. д-р арх. Игор Христов

Конверсия на индустриални сгради
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс", Vк. - гл. ас. д-р арх. Игор Христов

Курсови задачи и задания

zadanie rab. proekt_2018
арх.В.Ценов/арх.Г.Николов

Ескизен устройствен план - Промишлена зона "Орион", Промишлени сгради, IV курс, Част I
Мариана Боюкова (9659), Ива Кънчева (9662), Наталия Алексова (9744)

Проект по архитектура, ССС II курс, 2018 г. - Производствена сграда - Печатница
Изготвил: Христо Маринов, Ф№16419 (р-л: арх. Игор Христов)


Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

задания 6 семестър
проект по архитектурни конструкции


ДругиПроект на Логистичен център, "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ BRAER"
Ирина Капаклъ (9563), Йоана Станева (9491)

Информация


ОЦЕНКИ АИС 2019-2020
проф. А.Писарски