Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Материали

Материали

Книги


ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов


КонспектиТест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатикаКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев
Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.


Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистриcadview-Signed.apk
Програма за визуализация на CAD/ZEM файлове на операционна система Android.

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m


Учебни материали и задания за упражнения по Геодезия, част 1
Записки на лекции по Геодезия, част 1, задания за упражнения и методически указания


Правила за заверкаИзисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван КунчевДруги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска-Чернева

Работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-ЦветковаCAD2SHP
CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).


Информация


Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина


CAD2DXF
Програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в DXF (Autodesk drawing interchange format)
изпит-18-03-2024
резултати от изпит