Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Industrial Buildings / Materials

Materials

PublicationsBooks

Conspects
Календарен план за лекциите 2013 - зимен
Програма за отворения факултативен лекционен курс през зимния семестър на 2013-14 / доц.арх. Димитър Андрейчин

Lec-2018-Fall-Erasmus
A course of lectures


23-Lec-Fall-Andreychin-Bg - Color.doc
доц. арх. Димитър Андрейчин
Study materials

Contemporary American (and World) Architecture
Lectures Program for the Fall Semester 2013-14 by Dimitar Andreychin, Architect, Associate ProfessorBIIIM
xxxРегенерация на индустриални сгради и територии
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс"

Конверсия на индустриални сгради
лекция по "Промишлени сгради - специализиран курс" - гл. ас. д-р арх. Игор Христов

Coursework ans assignments
Ескизен устройствен план - Промишлена зона "Орион", Промишлени сгради, IV курс, Част I
Мариана Боюкова (9659), Ива Кънчева (9662), Наталия Алексова (9744)

Проект по архитектура, ССС II курс, 2018 г. - Производствена сграда - Печатница
Изготвил: Христо Маринов, Ф№16419 (р-л: арх. Игор Христов)


Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Форубляне. Винарска изба
Изготвил: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. Винарска изба с магазин
Изготвил: Мария Симеонова. Р-л: арх. Игор Христов

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. База за конен туризъм
Изготвил: Ния Недева. Р-л: арх. Игор Христов

Аграрни сгради - проект. АРХ III курс. 2020 г. База за конен туризъм
Изготвил: Жаклин Ганева. Р-л: арх. Игор ХристовДипломен проект - Дестилерия за уиски (предварителен албум)
Петя Краиванова, дипл. р-л арх. Игор ХристовExamination rules


OthersПроект на Логистичен център, "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ BRAER"
Ирина Капаклъ (9563), Йоана Станева (9491)


Information


ОЦЕНКИ АИС 2019-2020
профА.Писарски