Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Materials

Materials

Books


ГЕОДЕЗИЯ за ФТС,ХТФ и АФ
Кр. Микренска, Б.Александров, П.Г.Павлов


ConspectsТест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатикаКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев


Геодезия за ТС
доц.Микренска


Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Study materials


SHP_AutoCAD
I_Kunchev
Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


Теория на вероятностите
ас. инж. Петя Георгиева


CADView
Програма за визуализация на CAD/ZEM файлове на операционна система Nadroid

Coursework ans assignments

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатикаЗадание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m


Учебни материали и задания за упражнения по Геодезия, част 1
Записки на лекции по Геодезия, част 1, задания за упражнения и методически указания

Examination rulesИзисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван КунчевOthers

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева
CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).
CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).


Information


Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина


CAD2DXF
Програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в DXF (Autodesk drawing interchange format)