Начало / Факултети / Геодезически факултет / Факултетен съвет / Състав /

проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
Кабинет P311
Приемно време

Приемно време: вторник 14-15*


Дати за изпит по Геоинформатика, част 2
1 гр. 11.06.2024, 10:00 ч., зала 416.
2 гр. 21.06.2024, 8:00 ч., зала 402.
3 гр. 17.06.2024, 13:00 ч., зала 416.
 

 

 

ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАВЕРЕНИ! Чл. 35. До изпит по дадена дисциплина се допускат само студенти, които са изпълнили всички предвидени в учебната програма задължения, включително заверка на лекции и упражнения по тази дисциплина, (Правилник за АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ) и спазване* на противоепидемиологичните норми.

 

* Консултациите в приемното време се осъществяват през електроните канали за комуникация, за присъствено явяване е необходимо предварително уточняване на дата и час, и спазване на епидемиологичните изисквания. https://uacg.bg/filebank/att_22778.pdf

E-mail ppavlov_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

 

Геоинформатика 1 и 2 част

Образование

Нaчално, Oсновно, Cрeдно cпeциалнo, Bисшe, Дoктoр

Езици

Бългaрски, Basic, Fortran, Pascal, Avenue, SQL, C, C++

Друга информация

 

 

 

 

 

 

 

 

в. “Литературен фронт” август 1973 г. „...Каквото и да правим в училището, колкото и умно, колкото и упорито да го правим – слаби ученици ще има, а следователно и второгодници, това ще е напълно естествено... Не е естествено да искаме да няма. И не само че не е естествено, но повтарям: вредно е, защото поставянето на едно невъзможно изискване пред учителите неизбежно води до извращения: учителят се вижда принуден да пише спасителни тройки и четворки, за да няма повтарящи ученици и да не попада той лично в категорията „слаб учител”

Николай Хайтов

 

Пази боже сляпо да прогледа

Чл. 3. на Конституцията: Официалният език в републиката е българският.

Книги

КонспектиКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.


Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.


Учебни материали

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииМорска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

cadview-Signed.apk
Програма за визуализация на CAD/ZEM файлове на операционна система Android.

Курсови задачи и задания


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Учебни материали и задания за упражнения по Геодезия, част 1
Записки на лекции по Геодезия, част 1, задания за упражнения и методически указания

Други

CAD2SHP
CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).

Информация

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина


CAD2DXF
Програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в DXF (Autodesk drawing interchange format)