Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Вътю Танев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

доц. д-р инж. Вътю Танев
Кабинет 741
Приемно време

Дати за изпити и зали:

https://uacg.bg/?p=180&l=1&id=6776&f=2&dp=21

Телефон +359 878 458 930; +359 2 860 66 44
Факс +359 2 860 66 44
E-mail Tanev_fce@uacg.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Пловдив 28.11.1976г.
Семейно положение Съжителство на семейни начeла
Постъпил в УАСГ 2006

Лекционни курсове

Конструкции от дървесина и конструктивни композити.

Пожароустойчивост на строителни конструкции от дървесина и стомана.

Конструкции от стомана, алуминий и дървесина за специалност Архитектура. Материалите за изпита

ще се качват поетапно на електронната платформа или в Teams.

Материали за АРХИТЕКТИ: https://dox.abv.bg/download?id=e793ca1efb# - Линк за сваляне

Образование

От 1989-1995 ОМГ – “Академик Кирил Попов” - Пловдив

Специалност: Оператор програмист. Придобитата квалификация: Оператор програмист.

От 1995-2001 Университет по архитектура строителство и геодезия. Специалност: Промишлено и гражданско строителство. Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ с професионална квалификация магистър инженер, профил „Конструкции“.

От 2001-2003 Университет по архитектура строителство и геодезия. Център за следдипломно и факултативно обучение. Придобитата квалификация: Свидетелство за професионална квалификация по „Компютърни технологии в проектирането“.

От 2003 - 2003 Специализация в Университета във Флоренция в областта на ветровите натоварвания върху строителни конструкции. Ръководител Проф. Клаудио Бори. Участие в курс по Управление на риска в областта на сградния фонд. Risk Management on the Build Environment. “Pre-warning and Monitoring of Natural and Man-Induced Disasters as Prevention/Reduction Measures”.

От 2003 - 2006 Университет по архитектура строителство и геодезия. Работа по дисертационен труд.

Oт 2006 Университет по архитектура строителство и геодезия. Защита на дисертационен труд към катедра “Метални, дървени и стоманени конструкции на тема: “Текстилни мембранни конструкции със стоманен опорен контур”. Придобитата квалификация: Доктор по научна специалност 02.15.04 - Строителни конструкции.

 

Езици

Английски език

• Умения за четене - Много добро

• Умения за писане - Много добро

• Умения за разговор - Много добро

Руски език

• Умения за четене - Добро

• Умения за писане - Средно

• Умения за разговор - Средно

 

Публикации

Chapter_0
Дисертационна работа - Глава 0 / инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа - Глава 1 / инж. Вътю Танев

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа - Глава 2 / инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа - Глава 3 / инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа - Глава 4 / инж. Вътю Танев

Chapret_5_I
Дисертационна работа - Глава 5_I / инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава - 5_II / инж. Вътю Танев

Chapter_6
Дисертационна работа - Глава 6 / инж. Вътю Танев

Конспекти

Учебни материали

Други

Презентация-1
Ползи от строителство с дървесина. Добри практики при тяхното прилагане.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Информация

Фото галерия

  • Ферми от масивна конструктивна дървесина.
  • Сложен пространствен възел в пресечната точка на три ската.
  • Пространствена конструкция от линейни елементи от GLT и дъгообразни елементи от LVL.
  • Монтаж на долен пояс на ферма. Съединение със едностранни зъбчати дюбели и съединителни средства от стоманени клечки с резба .
  • Монтиран долен пояс на ферма със стоманени плочи във възлите.