Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty Board / Members /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Vatyu Tanev

Faculty of Structural Engineering, Department Steel, Timber and Plastic Structures

Assoc. Prof. Dr. Eng. Vatyu Tanev
Office Room 741
Student Hours

Winter's semester for the educational 2023/2024 year. Monday from 10h to 12h.

Phone +359 878 458 930; +359 2 860 66 44
Fax +359 2 860 66 44
E-mail Tanev_fce@uacg.bg
Website www.uacg.bg
Birth Place and Date Plovdiv city 28.11.1976
Marital Status Мarried with two children
Year Started 2006

Lectures

Steel, timber and lightweight structures for architects.

Timber structures and structural composites for engineers.

Structural Fire Design of Timber Structures According to Eurocode 5.

Publications

Chapter_0
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа Глава 1

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа Глава 2 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа Глава 3 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_5_1
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава 5_II / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_6
Дисертационна работа Глава 6 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Conspects

Study materials

Others

Презентация-1
Дървесината като стоителен материал. Добри практики.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Information

Photo Gallery

  • Ферми от конструктивна дървесина
  • Сложен пространствен възел
  • Пространствена конструкция от линейни и дъгообразни елементи.
  • Монтаж на долен пояс на ферма. Съединение със едностранни зъбчати дюбели.
  • Монтаж на долен пояс на ферма. Съединение със едностранни зъбчати дюбели.