Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Деканат

Деканат

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност - задочно
Магистър (MA)

Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Приемно време В периода 02.08-20.08.2021 г. канцеларията няма да работи (годишен отпуск)
Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
Факс (+359 2) 865 66 48
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

Ръководство

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Биляна Димова
Инспектор на факултет

Десислава Йоновска
Инспектор на факултет