Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Деканат

Деканат

Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Приемно време Работа със студенти: 10-12 ч. всеки работен ден
Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

Ръководство

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

Биляна Димова
Инспектор на факултет

Десислава Йоновска
Инспектор на факултет