Начало / Факултети / Геодезически факултет / Деканат

Деканат

Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон 0884 94 69 53
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Ръководство

доц. д-р инж. Иван Кунчев
Декан

доц. д-р инж. Юри Цановски
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Зам.-декан по научна и международна дейност

Канцелария

инж. Цветана Радева
Организатор на факултет

Албена Владимирова
Инспектор на факултет