Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Индустриални сгради / Преподаватели /

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Кабинет A 719
Приемно време

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ УАСГ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА:
- Всяка сряда от 11:00 до 13:00 ч. в каб. А719
- Всеки четвъртък от 14:00 до 15:30 ч. в каб. А719

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА БЕЗЛЕКЦИОННАТА 16-та СЕДМИЦА:
- сряда (7 юни) от 09:00 до 11:30 ч. в каб А719;
- четвъртък (8 юни) от 10:00 до 14:00 ч. в каб А719.
 

 

В ПЕРИОДИ НА ОГРАНИЧЕН ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС КОНСУЛТАЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ДОЛУ ЛИНК СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ПО МЕЙЛ ИЛИ ТЕЛЕФОН В УКАЗАНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ. ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ В КАБ. А719  СЪЩО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ПО МЕЙЛ ИЛИ ТЕЛЕФОН.

Телефон +359 885 28 98 58
E-mail asparuhov_far@uacg.bg
Уебсайт http://stefanasparuhov.com/
Постъпил в УАСГ 2015

Лекционни курсове

!!!!^^!!! ЛИНК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ОН-ЛАЙН СРЕДА  !!!!^^!!!

https://us02web.zoom.us/j/6184511638?pwd=QVF6ams1Vk90bmhSaTV2QVZxelVNZz09 
!!!!^^!!! ЛИНК ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ОН-ЛАЙН СРЕДА !!!!^^!!!


Дисциплини в УАСГ:

- "Аграрни сгради" за специалност "Архитектура", II курс;

- "Индустриални сгради" за специалност "Архитектура", III курс;

- "Индуастриални сгради" за специалност "Архитектура", IV курс;

- "Архитектура" за специалност "ССС" и "ССС-англ", II курс;

- "Архитектура" за специалност "УУЗИ", II курс;

- "Енергоефективно поведение на сградите", избираем курс за специалност "Архитектура", IV и V к.

Международни:

- Ръководител на студентски обмен в Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (08/2015);

- Гост-лектор в Карагандинския държавен технически университет - Казахстан (КарГТУ), 12/2014г.;

Образование

- Доктор по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, УАСГ (03/2014г.);

- Магистър по икономика, специалност „Управление на международни проекти“, Университет за национално и световно стопанство (07/2010г.);

- Магистър по архитектура, катедра „Промишлени и аграрни сгради“ УАСГ (01/2009г.).

- Завършен курс „Лидерски умения” при Нов Български Университет (2005г.).

- Участие в стажантска програма в Санкт-Петербургски държавен архитектурно-строителен университет (06/2006 и 08/2007);

Езици

английски (писмено и говоримо), руски (базово), италиански (базово)

Научни интереси

Архитектура на индустриални сгради, Биорафинерии, Индустриални зони, Високо-технологични паркове, Устойчива архитектура, Енергийна ефективност, Урбанизъм, Управление на международни проекти

Научна дейност

Членство

- Член на Съюза на архитектите в България;

- Член на Камарата на архитектите в България;

- Член на Ректорски съвет на УАСГ (2005-2007) като председател на Студентски съвет;

- Член на Академически съвет на УАСГ (2005-2007 и 2012-2013) от квотата на студентите и докторантите и от квотата на нехабилитираните преподаватели (2019-2023);

- Член на Факултетски съвет на АФ (2004-2009 и 2012-2013) от квотата на студентите и докторантите и 2019 г. от квотата на нехабилитираните преподаватели.
 

Участие в научно-изследователски проекти

- Участие в проект "Прецизиране на физичните характеристи (звукоизолационни и слънцеотражателни) на материали за ограждащи конструкции"финансиран от ЦНИП при УАСГ (р-л доц. д-р  Светлана Джамбова) (2017) – в процес на разработка.

- Ръководител на проект “Новаторски енергоспестяващи мерки за постигане на здравословен микроклимат при саниране на сгради”, финанси от ЦНИП при УАСГ по договор № БН187/16, 2016;

- Координатор на проект „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (р-л проф. д-р арх. Йордан Радев) (2015-2016);

- Участие в проект „Изготвяне на методически указания за прилагане на информационните технологии в инвестиционното проектиране на сгради, съобразно критериите на устойчивата (отговорна) архитектура“ финансиран от ЦНИП при УАСГ (р-л проф. д-р арх. Асен Писарски) (2013-2014) – реализиран.
 

Участие в проектиране и строителство

(извадка)

- Зърнобаза с цех за преработка, лаборатория, силози и зърносушилня, находящ се в ПИ с ид. 67489.72.34, област Варна, община Аксаково. Обектът е съставен от 4 броя силози за зърно Ø22,86 м с РЗП 1787,80 м2, административно – битова сграда с РЗП 206,05 м2 и лаборатория с РЗП 103,90 м2, 2019 г. (Г.Д. / С.А.)

- Реконструкция, пристройка и смяна предназначението на консервна фабрика в склад за зърно, находящ се в УПИ XLIII-3124, кв. 117, ид. 40422.505.3124 – гр. Кубрат, 2018 г. (Г.Д. / С.А.)

- Предпроектно проучване и идеен проект за жилищна сграда в гр. Варна, м. "Жълъдови хълмове" (2018)

- Идеен проект за преустройство на ниско тяло към ТУ-София във Фитнес център, Студентски град, София (2015)

- Информационни елементи към магазин за продажба на тютюневи изделия, печатни изделия и пакетирани стоки за сграда паметник на културата. Проект за реставрация на фасадата (съвместно с Лесс БГ), гр. Пловдив (2015);

- Преустройство на еднофамилна жилищна сграда, с. Стамболово, общ. Ихтиман (2014);

- Технически проект за спортно игрище за минифутбол с обект за обществено обслужване, Младост-4, София (2014) – реализиран;

- Идеен и работен проект за преустройство и интериорен дизайн на жилище, ж.к. Лагера, София (2014) – реализиран;

- Технически проекти за преместваеми обекти в ЦГЧ на София (район Средец, район Слатина) (2013) - реализирани;

- Предварителни проучвания и разработване на концепция за ЦГЧ на София във връзка с градоустройствен конкурс на Столична община – в колектив с арх. Тодор Дилов и арх. Явор Дичев (2013) – втора премия;

- Дизайн на апликации за офис и заседателна зала на КАБ, РК София-град и САБ (2013) – реализиран;

- Технически проект за соларен парк 50MW и подстанция 110kV/СрН (1,207,000 м2), с. Попович (общ, Бяла, Варна) (2011) – строително разрешение, нереализиран;

- Работен проект за дизайн на елементи от обзавеждането на бистро „Sorry Charlie”, бул. Патриарх Евтимий 76, София (2011) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Карлово, (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Arch Vision) (2010) – реализиран;

- Идеен и работен проект за преустройства на три етажа от административно-банкова сграда в гр. София (под ръководството на Фарам-АС) (2010) – реализиран;

- Идеен проект на банков офис в гр. Своге, пл. „Централен“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2010) – нереализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. София, кв. Обеля (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Дизайн Арт-КиК) (2010) – реализиран;

- Градоустройствен проект за международен конкурс, гр. Гожув Виелкополски, Полша (в колектив с д-р арх. В. Лазарова, ас. арх. М. Гюнелиев, арх. М. Владимиров) (2009);

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. София, бул. „Никола Мушанов“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Стрелец 04) (2009) – реализиран;

- Идеен, технически и работен проект, вкл. авторски надзор на банков офис в гр. Белене, пл. България (възложител: Фарам-АС) (2009) – реализиран;

- Идеен проект за преустройство на жилищна сграда в хотел, бул. Патриарх Евтимий, София (2009) – нереализиран;

- Идеен проект за административна сграда за международен конкурс „Designing in Tehran” за United Colors of Benetton (в колектив с арх. Свилен Йорданов) (2009);

- Идеен, технически и работен проект, вкл. авторски надзор на банков офис в гр. Варна, кв. Виница (възложител: Фарам-АС) (2009) – реализиран;

- Идеен, технически и работен проект, вкл. авторски надзор на банков офис в гр. Балчик (възложител: Фарам-АС) (2009) – реализиран;

- Работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Варна, кв. Аспарухово (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Фекта) (2009) – реализиран;

- Инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в Мол Пловдив (под ръководството на Фарам-АС и работен проект на арх. Пл. Нанов и арх. Е. Маринова) (2009) – реализиран;

- Екзекутивен проект, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Провадия (под ръководството на Фарам-АС) (2009) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Велико Търново (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Дизайн Арт-КиК) (2009) – реализиран;,

- Идеен проект, работно проектиране, тримерно визуализиране вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 6 (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Емвизия) (2009) – реализиран;

- Екзекутивен проект, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Добрич (под ръководството на Фарам-АС) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Харманли (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Стрелец 04) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. София, бул. „Цар Борис III” (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. София, ул. „Опълченска” (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис с граждански трезор в кв. Драгалевци, София (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Емвизия) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в София, ул. „Георги Софийски“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Дизайн Арт-КиК) (2008) – реализиран;

- Идеен проект на банков офис в гр. София, бул. „Дондуков“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – нереализиран;

- Идеен проект на банков офис в гр. София, ул. „Съборна“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – нереализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. София, бул. „Г. С. Раковски“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Сашецо) (2008) – реализиран;

- Заснемане, идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис в гр. Дупница (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис, гр. София, бул. „Царица Йоанна“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Блоб студио) (2008) – реализиран;

- Идеен проект и работно проектиране, вкл. инвестиционен контрол и авторски надзор на банков офис, гр. София, ул. „Златовръх“ (под ръководството на Фарам-АС и технически проект на Стрелец 04) (2008) – реализиран;

- Технически проект на банков офис, гр. Тетевен, подобект на хотелски комплекс „Камакс“ (под ръководството на ИП-Тектоника) (2007) – нереализиран;

- Идеен проект за преустройство на търговски обект в Спа Център (вкл. брандинг), гр. Монтана (2007) – реализиран;

- Технически проект за бензиностанция с газколонка, София, бул. Владимир Вазов (под ръководство на ИП-Тектоника) (2007) – реализиран;

- Концептуално градоустройствено проучване и подробен урбанистичен анализ за изграждане на жилищно-административен комплекс с обща РЗП 420 000 м2, бул. „История славянобългарска“, София (под ръководство на ИП-Тектоника) (2007) – нереализиран;

- Мотивирано предложение за разрешение за промяна на ПУП, индустриална зона „Гара Искър“, София (под ръководство на ИП-Тектоника) (2007) – реализиран;

- Технически проект - ситуационно решение на търговски хипермаркет (под ръководство на ИП-Тектоника), гр. Мездра (2007) – нереализиран;

- Мотивирано предложение за изместване и разширяване на терен за озеленяване /Тзв/, с. Чепинци и с. Локорско (под ръководство на ИП-Тектоника) (2007) – реализиран;

- Иницииране и логистика на проект за създаване на „Кариерен център“ при УАСГ (2006) – реализиран;

Участие в международни проекти

- Научно-изследователски урбанистичен проект „GROSEE Полюси на растеж в Югоизточна Европа“ по програма ESPON с водещ партньор Букурещки университет и партньори Национален технически университет в Атина (Гърция), Съюз на архитектите в България и университета "Ал Куза" в Яси (Румъния) (2012-2014) - реализиран;

- Съдействие и консултации по разработване на албум „Моята красива Европа из улиците на София“, част от проект „Моята красива Европа из улиците на София. Град. Гето. Естетика“ с автори Кръстева В., Колева Й., Чангулев В., Петров П.,изд. Надежда Нейнски, ISBN 978-954-92657-2-9

Други длъжности и дейности

- Съветник в политическия кабинет на МРРБ по устройство на територията, контрол по строителството и ЗУТ (от 27.06.2022г.)

- Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (17.02.2022г. - 27.06.2022г.)

- Председател на Синдикалната организация към Национален браншов синдикат  "Висше образование и наука" - КНСБ при УАСГ (от 06/2015г. до 02/2022г.);

- Главен архитект на община Елин Пелин (от 02/2016 до 02/2020 г.)

Публикации

 

42. Аспарухов, С., Съвременни проявления на индустриалната архитектура в земеделски територии, АТЛ-50, София (978-6-19-719455-5)

41. Аспарухов С., Ганчева В. "Съвременни подходи за ревитализация на междублоковите пространства", АТЛ-50, София (ISBN 978-619-719-451-7)

40. S. Djambova, O.Simov, S. Asparuhov "Experimental Evaluation of Soundproofing and Sunreflecting of Nanoceramic Coatings for Building Envelope", SDEWES2018.0395, 13th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Palermo, 2018, pp 98 (ISSN 1847-7186 - book of abstracts; ISSN 1847-7178 - digital proceedings)

39. Симеонов Цв., С. Аспарухов, „Архитектурна типология на сградите“, Университетско пособие, Изд. „Технически университет – София“, 2019 г., ISBN 978-619-167-378-0;

38. Вълчева Л., С. Аспарухов, "Държавните висши училища в България и тенденциите за развитие - година по-късно", Научно списание на МОН "Стратегии на образователната и научната политика", Година XXVII, Книжка 1, 2019г. с. 9-23, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

37. Иванов В., О. Симов, С. Аспарухов, „Пространствена организация на жилищните територии и сгради за постигане на здравословен микроклимат“, Годишник на УАСГ, Том 51, Брой 8, София, 2018, с. 97-111 (ISSN 2534-9759)

36. Шахънов В., М. Маринова-Шахънова, В. Рангелов, Ст. Аспарухов “Моделирането на терена като предпоставка за обогатяване на представата за пространство в ландшафтната архитектура”, Геодезия, картография, земеустройство (Издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС), бр. 1-2’2017, ISSN 0324-1610, с. 18-22

35. Вълчева Л., С. Аспарухов, "Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България", Научно списание на МОН "Стратегии на образователната и научната политика", Година XXV, Книжка 3, 2017г. с. 240-269, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)

34. Аспарухов, С., Симов, О., Манева, В. Нанокерамичната боя като ефективно средство за превенция от поява на мухъл и плесен, Годишник на УАСГ, Том 50, Брой 3, София, 2017, с. 51-56 (ISSN 2534-9759)

33. Иванов В., О. Симов, С. Аспарухов, "Повишаване на енергийната ефективност и здравословен микроклимат чрез средствата на пространствената организация в жилищните територии", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том 50, Брой 1, 2017г., с. 59-72 (ISSN 2534-9759)

32. Радев Й, Д. Попова, С. Аспарухов, А, Енкин, Д. Джотолов, "Метод за прогнозиране на състоянието на междублоковите пространства на панелните комплекси в София", XVII Международна научна конференция ВСУ’2017, София, 2017г.,

31. Налбант Ю., С. Аспарухов, "Типология на допълващото застрояване в жилищните територии на малките населени места в България ", VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017, 1 –3 Юни 2017 г., Варна, България

30. Аспарухов С., В. Ганчева, Д. Попова, А. Енкин, "Социо-културното поведение като фактор за устойчива ревитализация на междублоковите пространства в панелните комплекси", VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017, 1 –3 Юни 2017 г., Варна, България

29. Rangelov V., V. Shahanov, M. Shahanova, S. Asparuhov, "Spaces between prefab residential bloks in Bulgaria", International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, Ajman, UAE, Vol.1, December 2016, ISSN 2413-1032, p. 58-61

28. Аспарухов С., Цв. Симеонов, "Урбанистичные структуры для высокотехнологичных производств – становление и развитие в международной практике", Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы истории и теории архитектуры: ХХ век, итоги мирового градостроительного и архитектурно-планировочного развития», СпБГАСУ, Россия

27. Аспарухов С., Цв. Симеонов, "Отражение развития технологий на промышленую архитектуру
в зарубежной практике - исторический обзор", Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы истории и теории архитектуры: ХХ век, итоги мирового градостроительного и архитектурно-планировочного развития», СпБГАСУ, Россия

26. Аспарухов С., В. Рангелов, В. Шахънов, "Индоктринация при опазването на промишлената архитектура и ландшафт в България", Международна научна конференция БАНИ’2016, ВСУ "Л. Каравелов", гр. София, 2016 г., стр.17-23

25. Рангелов В., С. Аспарухов, В. Шахънов, "Междублоковите пространства в панелните комплекси като социо-културен феномен от втората половина на 20 век.", Международна научна конференция БАНИ’2016, гр. София, 2016г.

24. Недялков Д., С. Аспарухов, Приложение на информационните технологии за интегриране на проектите на всички специалности в единен Строително Информационен Модел., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том II, с. 345-350, ISSN: 1314-071X

23. Аспарухов С., Териториално – устройствено състояние на междублоковите пространства в панелните комплекси на град София., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 44-50, ISSN: 1314-071X

22. Аспарухов С., С. Димитров, Й. Радев, Д. Недялков, Типология на междублоковото пространство на панелните комплекси в град София и приоритети за неговото обновяване., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 38-44, ISSN: 1314-071X

21. Писарски А., Д. Недялков, С. Аспарухов, "Методически указания за прилагане на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том XLVIII, Свитък VIII-A, Научни изследвания 2014-2015, ISSN 1310-814X, 17-22

20. Симеонов. Цв., С. Аспарухов, И. Христов, „Развитие на индустриалните зони в България след 1990 г.“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 94-99 ;

19. Аспарухов, С., „Планировъчни изисквания за спомагателните пространства в лабораторни сгради за високо-технологични производства“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 157-162;

18. Христов, И., Цв. Симеонов, С. Аспарухов, „Конверсия на многоетажни индустриални сгради“, XV Mеждународна научна конференция ВСУ’2015, София, България, Том III, ISSN 1314-071X, с. 163-168;

17. Симеонов, Цв., С. Аспарухов, „Иновационни структури в промишлената архитектура“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 146-155;

16. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, И. Христов, “Класификация за обектите на архитектурата с производствени функции според видовете икономически дейности“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 139-145;

15. Писарски, А., Д. Недялков, С. Аспарухов, „Практически насоки за внедряване на съвременните информационни технологии в инвестиционното проектиране“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 130-138;

14. Аспарухов, С., „Исторически преглед на развитието на технологиите и тяхното въздействие върху промишлената архитектура“, VII Международна научна конференция "Архитектура, Строителство – Съвременност”, 28 – 30 Май 2015 г., Варна, България, ISSN 2367-7252, с. 122-129;;

13. Аспарухов, С., А. Енкин, "Устройствени данни за междублоковите пространства на панелните комплекси в София ", презентация на VI-та научно-приложна конференция "Пространствено планиране: проблеми и перспективи", катедра "Градоустройство" към Архитектурния факултет на УАСГ, 14-15 май 2015г.

12. Аспарухов, С., „Архитектурная систематизация биохимических предприятий в соответсвии с их планироввочными элементами“, Международной научно-практической конференции <Актуалсьные проблемы архитектуры и строительства>, г. Благовещенск, Издателство ДалыГАУ, (ISBN 978-5-9642-0238-7,c.202-205), 2014;

11. Аспарухов, С., „Планировъчни решения на лаборатории със специален режим на достъп и чисти стаи (2/2)“, XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014 – гр. София, 2014;

10. Аспарухов, С., „Планировъчни решения на лаборатории за рутинни дейности (1/2)“, XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014 – гр. София, 2014;

9. Международен колектив, „GROSEE Полюси на растеж в Югоизточна Европа“, двуезично издание и научен доклад по програма ESPON, 2013;
Ioan IANOȘ, Daniela STOIAN, Andrei SCHVAB, Irina SAGHIN, Natașa VĂIDIANU, Cristina MERCIU, Gabriel PASCARIU, Cristian IOJĂ, Cristian DRĂGHICI, Daniel PEPTENATU, Radu PINTILII, Loreta CERCLEUX, Cristian TĂLÂNGĂ, Crisitan BRAGHINĂ, Daniela ZAMFIR, Valentina STOICA; Minas ANGELIDIS, Epameinontas TSIGKAS, Maria KOTRONAKI, Antonia – Aspasia KOUTSOPOULOU, Theodore CHATZIIOANNOU, Marianna PATELIDA; Atanas KOVACHEV, Mintcho NENTCHEV, Neno DIMOV, Tania PETROVA, Kostadin POPOV, Stefan ASPARUHOV, Marya SABCHEVA, Dimitra DZHODZHEV, Ivo ANEV, Verzhiniya LAZAROVA; Cornel IAȚU, Roxana CERNESCU, Mihai BULAI, „GROSEE Growth Poles in South East Europe“, Science Report, ESPON & University of București, 2014, (ISBN 978-2-919777-41-9)

8. Аспарухов, С, „Ролята на архитекта в планирането и проектирането на биорафинериите“, сп. Архитектура, бр.1/2013г., 45-46 (ISSN 0324-1254);

7. Аспарухов, С., „Планировъчни модели на предприятия за преобразуване на биомаса и отпадъци в топлинна и електрическа енергия“, XIII-та Международна научна конференция ВСУ, 2013, том II, 170-175

6. Аспарухов, С., Р. Кюприбашиева, „Устройствено планиране и проектиране на предприятия за производство на биоетанол“, VI научна конференция „Архитектура, строителство – съвременност“ - гр. Варна, 2013 ISSN 1314-3816, Том I, с. 90-98;

5. Аспарухов, С., "Aлгоритъм за устройствено планиране на биорафинерии", Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, Том XLVI, Свитък VIII, Научни изследвания 2012, ISSN 1310-814X, 25-30, София, 2013

4. Аспарухов, С., „Екологични, технологични и устройствени предимства на предприятия за производство на биогорива от водорасли”, VIII Международен симпозиум: Екология-устойчиво развитие – гр. Враца, 2012;

3. Аспарухов, С., „Архитектура на промишлени предприятия за производство на биодизел“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012“ - гр. София, 2012. Tом I, 279-284; ISBN 978-954-724-049-0;

2. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Промишлени биорафинерии. Класификация и възможности за тяхното локализиране в България“, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012“ - гр. София, 2012, Tом I, 273-278, ISBN 978-954-724-049-0;

1. Аспарухов, С., Цв. Симеонов, „Биогаз: генерален план на предприятия от централизиран тип“, XII Международна научна конференция ВСУ‘2012 – гр. София, 2012, Tом II, IV-111-116, ISSN: 1314-071X;

Друга информация

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. - утвърдил над 300 проекта на Подробни устройствени планове, в т.ч. и изменения на ПУП – одобрени за същия период;

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. - издал над 800 Разрешения за строеж, от които 90 за производствено-складови обекти;

- Като Главен архитект на Община Елин Пелин от 02/2016 г. до 02/2020 г. – въвел в експлоатация над 250 строежа от IV и V категория, от които 28 с производствено-складови предназначение;

- „Най-добра презентация на млад учен“ – XII Международна научна конференция ВСУ‘ 2012г. – второ място;

- Победител в конкурса за късометражен филм „София в един кадър“, проект съфинансиран от столична програма „Европа“;

- Първенец на випуск 2009/2010г. по специалност „Управление на международни проекти“ към катедра „МИО и бизнес“ при Университета по национално и световно стопанство
 

Книги


Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания
Ескизен устройствен план - Промишлена зона "Орион", Промишлени сгради, IV курс, Част I
Мариана Боюкова (9659), Ива Кънчева (9662), Наталия Алексова (9744)


ДругиПроект на Логистичен център, "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ BRAER"
Ирина Капаклъ (9563), Йоана Станева (9491)


Информация

Хоби

 

Батик, приложно изобразително изкуство