Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Жилищни сгради / Преподаватели /

доц. д-р арх. Йордан Ликов

Архитектурен факултет, Катедра Жилищни сгради

доц. д-р арх. Йордан  Ликов
Кабинет А1013А
Приемно време

понеделник 14-16 часа; четвъртък 12-14 часа

Телефон 9635245/756
E-mail y.likov@studio17.info

Научни и академични длъжности

 гл.асистент, доктор

Публикации


  1. Ликов, Й. (2019) „Композиция и проектантски техники в модерната архитектура“, Годишник на УАСГ, том 52, бр.4.   uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%204/5-A4.pdf
  2. Ликов, Й. (2019) „Къщите на Мис ван дер Рое“, Годишник на УАСГ, том 52, бр.4.  uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2019/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%204/6-A5.pdf
  3. МОРФОЛОГИЯ НА МОДЕРНАТА КЪЩА, книга на база защитен през 2019 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС " доктор", ISBN: 978-619-91978-1-3, изд. СТУДИО 17,5-М, София, 2021 г.   uacg.bg/filebank/att_21503.pdf

 

Книги