Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова

Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Кабинет 1004
Приемно време

понеделник 15-17часа. За посещение в приемното време, моля да ме уведомите на електронната поща до 12.00 часа същия ден, за да съставя график!

 

E-mail mila_nikiforova@abv.bg

Лекционни курсове

Градоустройство - специализиран лекционен курс- Х семестър

Градоустройство - първи и втори проект

Паркова и ландшафтна архитектура - проект

Образование

Институт за Изследване на Изкуствата, доктор, 2015

ВИАС, София, Магистър Архитект, 1992

Езици

английски - много добре, френски и руски - добре

Професионални умения

Инвестиционно проектиране , градоустройствено проектиране

Членство

 КАБ, САБ

Участие в проектиране и строителство

2019г - Концепция и идеен проект за благоустрояване на центъра на Ботевград - площади "Освобождение" и " Саранск"

2018- 2019г - Подробен Устройствен План за изграждане на велоалея между гр. Банкя и жк " Люлин" - гр София

2018г - Общ Устройствен план на община Лясковец, експерт селищна мрежа и урбанизирани територии

2017г - Обемно - устройствено проучване за УПИ XVII, кв. 1 , местност НПЗ Витоша, територия на бившия завод Витоша, София

2016г - Общ Устройствен план на община Сливен , ключов експерт селищна мрежа и урбанизирани територии

2016г- Проект за склад и офис на фирма " Био Дио" в с. Казичене

2014- 2015г  - Ръководител на екип за Работен проект за Градска среда в жк "Чолаковци" и реконструкция на пешеходна алея между жк "Чолаковци" и жк  "Бузлуджа", гр. Велико Търново, реализиран

2013г  - Работен проект за пътен надлез в Димитровград, Проекти за пешеходни мостове в Димитровград, Симеоновград и Нова Надежда към обект за Реконструкция и Електрификация на ЖП линията Пловдив- Свиленград, реализирани

2012г - Проект за реконструкция на Женски пазар , София, участие в екип, реализиран

2011г - Сладкарски цех на фирма " Маркрит", гр. Божурище, участие в екип, реализиран

2010г - Проект за консервация, реставрация и експониране на Владишки мост, гр. Велико Търново, реализиран

2010г - Проект за Тестови център в сградата на УНСС, София, реализиран

2009г -Ръководител на екип за  Работен проект за благоустрояване на Централна Градска Част - Приморско, реализиран

2008-2009г - Проект за жилищна сграда с търговски център на бул. " Царица Йоана", жк "Люлин", София с площ 60 000 кв. м., участие в екип,  реализирана

2007- 2008г - Ръководител на екип за ПУП на курорт Чаира, община Белово

2007-2008г - Проект за благоустрояване на територията около бизнес комплекс "Елена", гр Перник, проекти за частични  пристройки и преустройства на сградата, реализиран

2006-2007г - Жилищна сграда с площ 3600м2, жк " Овча Купел", София, реализирана

2006г - Архитектурно-художествено оформление на площадно пространство и декоративна чешма пред хотел " Родопи", центъра на Момчилград, ръководител екип, реализирани

2006г - Вилно селище в Долна баня с площ 6 декара, участие в екип

2005г- Апартаментен комплекс в Разлог, участие в екип

2005г- Апартаментен хотел в м. Солище, Боровец, участие в екип

2005-2007г - Апартаментен хотел със спа център в лесопарк   "Момчил юнак", реализиран

2004-2006г - Сграда с офиси и магазини на бул. Симеоновско шосе с площ 7000м2, София, реализирана

2003-2005г - Хотел в лесопарк " Момчил юнак", реализиран

2002-2004г - Ръководител на проект за ПУП - ПРЗ на м. Ботаническа градина, гр. София с площ 45 ха

1996-1997г - Ръководител на проект за  ЗРП за Преструктуриране на част от жк " Толстой" , София

1993- 1994г- Проект за Общ Устройствен План на гр. Кюстендил, участие в екип

Научни и академични длъжности

Главен асистент, 2018

Доктор, 2015

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Градоустройство , Многофункционални интегрирани комплекси

Публикации

 

·        Никифорова М. ,Железницата на барон Хирш в Димитровград , сп.” Градът Инфраструктура”, бр. 7, 2017г, ISSN 2367-8054

·       Никифоров И., Никифорова М., Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на европейското, УАСГ, Никифоров Студио, Издателство Славена ,2016г, ISВN 978-619-190-065-7

·     Никифорова, М., Развитие на Многофункционалните Интегрирани Комплекси в Европейските градове от края на ХХти и началото на ХХIвек, сп. Архитектура, бр. 2,2013г, с.16-19

·    Никифорова, М., Методика за проучване и проектиране на търговско-жилищен комплекс „ Царица Йоана” в София, Сборник с доклади от  Пета Международна Научна Конференция Архитектура, Строителство-Съвременност”8-10 юни 2011г, гр. Варна,ВСУ „ Черноризец Храбър”, с.280-289

·       Никифорова, М. Многофункционалните сгради, “ Арх-Арт форум” бр.2, 2010г, с.23-24, ISSN 1313-8863

·       Никифорова М., Хотелски комплекс в Лесопарк “ Момчил юнак”, Арх- Арт форум , брой 27, 2009г , ISSN 1313 – 8863

·    Никифорова, М., Многофункционални Интегрирани Комплекси в България през периода 2000-2010, Изкуствоведски четения 2012, ИИИЗК-БАН, София, с.544-552,ISSN 1313-2342

·      Никифорова М.,Идеи за обитаването на града в проектите за EUROPAN 4,сп. "Архитектура", бр.2, 1997г,с.47-51, ISSN 0324-1254


 

Друга информация

 Участие в конкуpси за проектиране:

Номинация в конкурс АРХИНОВА 2021г за "Концепция и идеен архитектурен проект за благоустрояване на центъра на Ботевград", категория " Реализации и проекти за урбанизация - градска среда, паркове и други"

Първо място за Конкурсен проект към обществена поръчка за реконструкция на Женски пазар – София – участък от ул. „св. св. Кирил и Методий” до бул. „Тодор Александров” – в екип – 2012г

Откупка на проект от международен конкурс за жилищен комплекс “ Бистрица парк” – 2002г- в екип

Диплом и медал на Национален преглед на Българската Архитектура 1999-2000г за проект Каскада “Горна Арда – ХВ Мадан”- в екип 

Първа награда на национален конкурс за обновяване на пазара в Горна Оряховица – 1994г- в екип

Първа награда на международен  конкурс ЕВРОПАН 4 – 1996г за  проект на тема: Изграждане на град върху града   -  част от ЖК Толстой, София


 

Други