Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Градоустройство - II проект

Градоустройство - II проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Допълнителен език английски, френски

Курсов проект на обособена част от градската територия с по-сложни проблеми на градската среда и територия. Основно внимание се отделя на териториалните, комуникационни, функционални, обемно-пространствени, архитектурни, художествени, социално-културни, екологични и технико-икономически проблеми и оптималното им решаване в проекта. Отделя се внимание на спецификата при реконструкция на изградената градска среда, както и на планирането на незастроени терени. Правят се по-задълбочени и по-конкретни в архитектурно отношение проучвания и планиране на обществения център на територията и градските публични пространства.

Други