Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект на малко селище

Проект на малко селище
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Допълнителен език френски

Дисциплината синтезира придобитите знания и умения в различните дисциплини от програмата на първа учебна година, като ги извежда до формиране на стратегия на развитие на малко селище и до конкретно проектно решение. Създават се умения за творческа интерпретация на основните тенденции при формиране на политика и разработване на практически решения. Придобиват се познания относно основните тенденции в структурното развитие на малките населени места и отношение към интересите на различните групи участници в процесите на планиране, вземане на решения и проектиране.

Учебни материали

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024

Курсови задачи и задания

Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024
Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024

Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000
Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000

Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000
Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000

Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000
Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000


Задание - ПМС-Урбанизъм-2024
Максим Горки -1 и 2, Пожарево - 1 и 2