Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Реконструкция на стоманени промишлени и транспортни съоръжения

Реконструкция на стоманени промишлени и транспортни съоръжения

Дисциплината има за цел разширяване и задълбочаване на познанията на строителните инженери по характерни конструктивно-технологични проблеми при реконструкция и модернизация на съоръжения със стоманена носеща конструкция. Разглеждат се специфични въпроси за възможностите и необходимостта от реконструкция на стоманения скелет на съоръженията. Дават се общите постановки за реконструкция на пълностенни и прътови гредови елементи и колони, както и възможности за принудителна промяна на конструктивната схема на съоръжението. Разглеждат се възможностите за усилване както на съединения със заварки, нитове и болтове, така и на възли в различни конструкции.

Публикации