Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект за градско развитие

Проект за градско развитие

Дисциплината дава познания за градското развитие като взаимодействие на природни и материални ресурси и социални активности. Придобиват се умения за анализ, синтез и прогнози на сложна урбанистична среда. Създава се отношение към работата със сравнително по- комплексни структури и градски модули.

Учебни материали

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм

Курсови задачи и задания

Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024
Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024