Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Дисциплини /

Строителни материали

Строителни материали
Специалност
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Пламен Чобанов

Изучават се състава, структурата, физико-механичните свойства и рационалните области на приложение на строителните материали. Разглеждат се методите за проектиране състава на композиционните материали като бетон, полимербетон и строителни разтвори, а също стандартните методики за изпитване и оценка на строително-техническите качества на строителните материали и изделия. В курса е отделено специално място за изучаване на материалите за хидро, топло, звуко и антикорозионни изолации на сгради и съоръжения.

Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания