Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News

Department News

Избор на ръководител катедра "Строителна механика"
03.07.2020
Доклад от доц. д-р инж. А. Трайков - председател на изборната комисия по избор на ръководител катедра
Source: Department Structural Mechanics
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5