Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Провеждане на избор на ръководител катедра

25.06.2020

Съобщение на изборната комисия по провеждане на избор на ръководител катедра „Строителна механика“, УАСГ.Source: катедра "Строителна механика"