Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Избор на ръководител катедра "Строителна механика"

09.07.2020

Резултати от избора

Днес, 09.07.2020 г., се проведе тайно гласуване. Кандидатът доц. д-р инж. А. Таушанов е избран за ръководител катедра "Строителна механика". Пълният текст на Доклада е в прикачен файл.Source: катедра "Строителна механика"