Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Защита на докторска дисертация

11.01.2022
 

 Покана за защита на докторска дисертация на докторанта арх.Биллал Гаирли на тема "Децентрализация и градско развитие. Перспективи за децентрализация на градовете в аспекта на съвременното урбанистично развитие"Source: кат. Градоустройство