Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News /

Допълнителни изпитни дати от катедра "Строителна механика"

21.09.2023

 Само за дипломанти, с един невзет изпит.

 Информацията е в прикачения файл.Source: катедра "Строителна механика"