Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Лаборатории

Лаборатории

Проблемна научноизследователска лаборатория Филтрация и устойчивост

Лабораторията функционира към катедра Хидравлика и Хидрология.

Хидротехнически съоръжения

Лабораторията се управлява и използва от катедра Хидротехника

ВЕЦ и ПАВЕЦ

Лабораторията се управлява от катедра Хидротехника

Помпени станции и напоителни системи

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Експлоатация на хидромелиоративни системи, опазване на околната среда

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Отводнителни системи и корекции на реки

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Автоматизация на напоителните и отводнителните системи и съоръжения

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Агромелиорации

Лабораторията функционира към катедра Хидромелиорации.

Водоснабдяване и пречистване на природни води

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

ВиК на сгради

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите. 

Третиране на твърди отпадъци

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите.

Лаборатория Химия; Химия на водата; Химия в строителството

Лабораторията функционира към катедра Водоснабдяване, Канализация и Пречистване на водите

 

Лаборатория за анализ на води

Лабораторията за Анализ на Води е част от Университетската Строителна Изпитванелна Лаборатория

Обхватът на акредитацията в направление „анализ на води“ включва питейна вода, повърхностна вода и отпадъчна вода с 6 показателя за всеки тип изпитвана вода –

  • химическа потребност от кислород,
  • нитратен азот (NO3-N),
  • амониев азот (NH4-N),
  • общ фосфор (PO4-P),
  • общ органичен въглерод
  • хлориди (Cl-).