Начало / Факултети / Геодезически факултет / Лаборатории

Лаборатории

Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лаборатория по картография и географски информационни системи (ГИС) е създадена със заповед №389/02.09.2022 г. на Ректора на УАСГ. Тя е приемник на Лаборатория по картография, която на 1-ви март 2013 г. е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

Лабораторията по картография и ГИС е оборудвана с лицензиран софтуер на Intergraph, Autodesk, Adobe, Corel, Trimble, КБ Панорама. Разполага с GPS устройства Trimble Juno SB, 3D принтер и пясъчен контейнер с добавена реалност.

Изчислителна лаборатория

Изчислителната лаборатория разполага със съвременно компютърно оборудване, лицензиран софтуер на Microsoft, Autodesk, ESRI, MathWorks, Колма, Геокад и др.

Геодезически склад

Геодезическия склад разполага с модерни и прецизни геодезически инструменти, осигурява учебния процес на всички факултети по дисциплини свързани с геодезията.