Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Labs

Labs

Хидротехнически съоръжения

Лабораторията се управлява и използва от катедра Хидротехника

ВЕЦ и ПАВЕЦ

Лабораторията се управлява от катедра Хидротехника