Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Албена Владимирова
Инспектор на факултет
Р326, Р208А atv_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Ани Стефанова
Преподавател
P315a stefanova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Антонио Ангелов
Ръководител катедра
301 angelov_fgs@uacg.bg
ас. инж. Бисера Иванова
Преподавател
Р324 bivanova_fgs@uacg.bg
доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател
0887 422 714 322 bmarinova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Борислав Александров
Ръководител катедра
9635245/607 Р410-a alekb_fgs@uacg.bg
ас. инж. Боряна Николова
Преподавател
411Р bnikolova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Васил Цветков
Преподавател
315a tzvetkov_fgs@uacg.bg
инж. Габриела Симеонова
Докторант
312Р gsimeonova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Маринов
Преподавател
424 g.marinov_fgs@uacg.bg
доц. д-р мат. Георги Бояджиев
Преподавател
gboyadjiev_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Гергана Антова
Преподавател
311 Ректорат antova_fgs@uacg.bg
ас. Гергана Романова
Преподавател
321Р g.romanova_fgs@uacg.bg
инж. Десислава Калчева
Докторант
dkalcheva_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър Тонков
Преподавател
Р415 tonkovdt@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Добромир Филипов
Преподавател
каб.125Р, лаб. 122, 123 Р filipov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов
Преподавател
9635245/328 Р412 krastan_fgs@uacg.bg
доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Преподавател
963 52 45 /276, 866 59 31 319 P ; katiamih_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Преподавател
Р420 penevae_fgs@uacg.bg
инж. Елена Пейчинова
Геодезист
9635245/371 121 лаб. elena_fgs@uacg.bg
инж. Елия Стоянова
Докторант
stoyanova.elia_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева
Преподавател
Р325 e.ilieva_fgs@uacg.bg
ас. арх. Златина Цолова
Преподавател
Р417 zltsolova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев
Преподавател
9635245/ Х Х Х 424 ivoradev_bg@abv.bg
доц. д-р инж. Иван Кунчев
Декан
0889476337 207Р ikunchev_fgs@uacg.bg
ас. инж. Иван Астатков
Преподавател
0886994383 321Р ivan.gob@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Преподавател
Р324 kamenova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Костадин Николов
Преподавател
9635245/347 Р413 nikolovk_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Зам.-декан по научна и международна дейност
P207/Р409 kmikrenska_fgs@uacg.bg
инж. Леонтина Тренева
Докторант
Р312 tr.leontina_fgs@uacg.bg
инж. Лилия Балабанова
Инженер поддръжка
0884068133, 9635245/460, 9635245/301 P212, Р419а liliab_fgs@uacg.bg
ас. инж. Лора Фидосова
Преподавател
411 lora.bozhidarova@gmail.com
ас. инж. Любомир Стоянов
Преподавател
114 (нова сграда) l.stoyanov_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра
9635245/711 Бл.7-114 mondy_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Мария Петрова
Преподавател
Р415 mpetrova_fgs@uacg.bg
инж. Мария Ангелова
Докторант
mangelova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Мария Пирянкова
Преподавател
piriankova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Мариян Генчев
Преподавател
418 Р mgenchev_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Милена Мотева
Преподавател
+359886919353 323 moteva_fgs@uacg.bg
Мирослава Екзарова - Станева
Секретар на катедра
419 staneva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
Преподавател
324 jarlovska_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Нели Здравчева
Преподавател
Р125 neli_z@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Найденов
Преподавател
0887249536 УАСГ, Ректорат, каб.226 neno.naydenov@gmail.com
инж. Николета Николова
Докторант
nnikolova_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател
P311 ppavlov_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател
9635245/415 Р226 penevpt_fgs@uacg.bg
ас. инж. Петя Георгиева
Преподавател
413 ректорат pgeorgieva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Петя Борисова
Преподавател
418 - ректорат pborisova_fgs@uacg.bg
Петя Кръстева
Секретар на катедра
413 p.krasteva_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател
8661702;9635245/317 Р228 maldjanp_fgs@uacg.bg
ас. инж. Радослав Николов
Преподавател
407а (Ректорат), между зали 407 и 408 rnikolov.fgs@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Румяна Анева
Преподавател
Р325 aneva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова
Преподавател
9635245/ P422 djorova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Силвия Маринова
Преподавател
Р421; Лаборатория по картография и ГИС (109 и 109а) marinova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова
Преподавател
228 Р filipova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Сия Велева
Преподавател
322 s.veleva_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Славейко Господинов
Преподавател
02 963 5245/331; 02 963 2892; 0888 636 552 Р208 sgospodinov@mail.bg
проф. д.н. инж. Станислав Василев
Преподавател
0888001424 P238 vasilevs_fgs@uacg.bg
ас. инж. Стиляна Любенова
Преподавател
Р312 lyubenova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Стиляна Петкова
Преподавател
321 spetkova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Стоян Паталов
Преподавател
423 patalov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Преподавател
9635245/ 411Р ilieva_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Татяна Ламбева
Ръководител катедра
9635245/577 Р420 lambeva_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Ръководител катедра
https://www.researchgate.net/profile/Temenoujka-Bandrova Р421; Лаборатория по картография bandrova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Христо Дечев
Преподавател
+359 878 401 600 Р425 hristo.m.dechev@gmail.com
инж. Цветана Радева
Организатор на факултет
Р209 radeva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова
Преподавател
125 tsatanasova_fgs@uacg.bg
инж. Цветина Христова
Докторант
412Р hristova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Юри Цановски
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/ 500 tzanovski_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Преподавател
9635245/277 419 kancheva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Яна Липийска
Преподавател
423 - Ректорат yangelova_fgs@uacg.bg