Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Цветан Георгиев

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Кабинет Б733
Приемно време

приемно време за летен семестър 2024:

вторник: 10.30-12.00

четвъртък: 12.00-13.00

 

Телефон 9635245 / 554
E-mail cvgeorgiev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен, с две деца

Лекционни курсове

Стоманени конструкции за ТС

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия, ССС

Стоманени конструкции за ТС, задочно обучение

Образование

2013
Защита на научна и образователна степен доктор, научна специалност 02.15.04 - "Строителни конструкции". Тема на дисертацията – „Изследване на сеизмичното поведение на рамки с центрично включени диагонали“. Научен консултант – проф. д-р инж. Петър Сотиров.
 

2012
УАСГ, катедра Метални Дървени и Пластмасови конструкции – свободен докторант. Научен ръководител проф. д-р инж. Петър Сотиров.

2004
Istanbul Technical University, Seismic Resistant Design of Buildings, JAICA two-week workshop

1999
National Technical University of Athens, Institute of Steel Structures. One month research visit as knowledge exchange programme, part of RECOS research project

1995 - 1999
Университет по Архитектура Строителство и Геодезия
Специализация на тема  „Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия” , Ръководител: професор д-р инж. Петър Сотиров;
Изучавани направления – Строителна динамика, Сеизмично инженерство, МКЕ, Специални въпроси от стоманените конструкции.

1989 - 1994
Висш Институт по Архитектура и Строителство (ВИАС)
Специалност Промишлено и гражданско строителство (ПГС)
Строителен инженер, магистър
Завършва като първенец на випуск за 1994 на СФ, успех отличен 5.88, защита на дипломната работа „с похвала“. Награден е от Декана на СФ с право на специализация.

1983 - 1987
Строителен Техникум „Христо Ботев“ София
Специалност Геодезия , Фотограметрия и Картография
Строителен техник.

Езици

Английски език

Руски език

Професионални умения

Обща компютърна грамотност, Специализирана компютърна грамотност свързана с инженерен анализ (програми с КЕ) и програми за инженерна графика;

Нелинеен анализ на строителни конструкции. Сеизмично осигуряване на строителни онструкции, иновативни системи. Експериментални изследвания.

Познания по BIM и ползване на CNC технологии при производство на стоманени конструкции.

Методология на конструктивното и комплексно проектиране.
 

Научни интереси

Сеизмично поведение на стоманени конструкции; Нелинеен анализ;

Болтове и болтови съединения;

Съвременни стоманени и комбинирани мостове;

Експериментални изследвания. Иноватовни системи за сеизмично осигуряване на конструкции;

Ниско-циклична и екстремно-нискоциклична умора.

Научна дейност

 Експерт към УАСГ-НЦСИ ( "Национален Център по Сеизмично Инженерство" към УАСГ)

Членство

ЧЛЕН НА КИИП, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 00329;
ЧЛЕН НА IABSE
Индивидуален член на ECCS

ЧЛЕН НА ТК56 към БИС, ръководител работна група за Еврокод 8

Участие в научно-изследователски проекти

1998 - 2000 Международен Научно-изследователски проект RECOS Inco Copernicus
Ръководител на проекта Professor Dr. eng. Federico Mazzolani ,
Ръководител на българския екип: професор д-р инж. Петър Сотиров
Предмет на изследователския проект – Поведение на възли от рамкови стоманени конструкции при сеизмични въздействия. Теоретично и експериментално изследване;

2016 Ръководител на научно-изследователски проект по договор с ЦНИП Д-88/11.04.2016г. Тема - "Експериментално изследване на рамки с пресечена Х-конфигурация на диагоналите".

2016 - 2017 Участник в научно-изследователски проеккт по договор с ЦНИО Д-89/11.04.2016г. "Експериментално изследване на рамки с нецентрично включени диагонали с използване на различни типове сеизмични свързващи елементи".

2016 - 2017 Dissemination EU project RFCS-02-2015 under the coordination of Prof. Dr. Eng. Ioannis Vayas (NTUA) and participation of 9 European Universities and two industrial parthners. Innovative systems and devices for seismic resistant steel and composite buildings (INNOSEIS).

2017 Научно-изследователски проект по договор с ЦНИП № БН-199 / 2017 г. Тема – “Експериментално определяне на  δ-N крива за дълготрайност при ниско циклична умора на модифицирани диагонали”. Ръководител проект.

2019 Член на експертна група от УАСГ , част от международен екип за непосредствена оценка на състоянието на сградния фонд в столицата на Албания Тирана, 05.12.-.08.12.2020;
https://www.mfa.bg/bg/news/23586 ia/12-balgarski-inzheneri-otsenyavat-sgradite-sled-zemetresenieto-v-albaniya. html https://www.bnr.bg/post/101200946/balgaria-izprati-12-stroitelni-injeneri-v-albania-za-ocenka- na-shtetite-sled-zemetreseniata 

2021 ИАНМСП - Национален иновационен фонд. Научно-изследователски проект по договор 11 ИФ-02-12 / 02.12.2020. Тема – “Интелигентна система за мониторинг на мостови конструкции чрез оптични технологии”. Отговорен изследовател за Фаза 2. Мостови конструкции – класификация, идентификация на критични конструктивни елементи, дефиниране на параметри за мониторинг, избор на обект за изследване „in situ” (Ф2Р1). Проектът е в развитие, но Фаза 2 е отчетена и приета.

2021 Научно-изследователски проект по договор с ЦНИП № Д-130 / 2021 г. Тема – “Експериментално изследване на опори на окачени фасади при различни силови въздействия”. Ръководител проект.

Участие в проектиране и строителство

Професионалната ми кариера е свързана изцяло със стоманените конструкции и различните сфери на тяхното приложение, като промишлеността, обществени строежи, мостове и съоръжения . Основен професионален интерес за мен е теорията на стоманените конструкции, сеизмичното инженерство и управлението на риска, проектиране на стоманени конструкции чрез съвременни технологии за инженерен анализ и solid frame моделиране (B. I. M. (building information model)).
Практическото приложение на теоретичните знания и съвременните технологии са от особен интерес за мен и в тази насока влагам значителна част от времето и енергията си. През време на моята 27 годишна кариера съм имал професионалния шанс да участвам в или ръководя редица значими проекти. Малка част от тях ще упомена тук:
 

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ – 1999 – 2005 ГОДИНА, ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ КОНСТРУКЦИИ;

НАДСТРОЙКА НА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР  - 2006 ИЛИ „КАК  5 Е РАВНО НА 4 ?“ . ПРОЕКТА БЕ ДОКЛАДВАН НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ DCB 2006 В ГРАД ВАРНА, КЪДЕТО ДОКЛАДА БЕ УДОСТОЕН С ОТЛИЧИЕ И НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФЕСОР ТОДОР КАРАМАНСКИ. ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ КОНСТРУКЦИИ;

ЗАВОД ЗА СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ БАУМИТ, ЕЛИН ПЕЛИН – 2006, 2007 Г. и НОВ ЗАВОД на БАУМИТ, град Ямбол 2018-2019, ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ КОНСТРУКЦИИ, Главен проектант;

АРЕНА АРМЕЕЦ – 2010-2011, ОТГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ НА СТОМАНЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА – НАЙ ГОЛЕМИЯ ПОКРИВ НА БЪЛГАРИЯ;

РАЗШИРЕНИЕ НА ЗАВОДА НА БИОМАШИНОСТРОЕНЕ , ГРАД ПЛОВДИВ – 2009, ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ;

ПЪТЕН МОСТ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ.  САХАРОВ И БУЛ.  ЛЯПЧЕВ, СОФИЯ – 2011-2012, ПРОЕКТАНТ;

МОСТ НАД РЕКА ЛИТАНИ, ЛИВАН, 2014;

СПОРТЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ – 2009 – 2012, ПРОЕКТАНТ КОНСТРУКЦИИ;

НОВ ЗАВОД ЗА ОЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО НА КЦМ АД, ГРАД ПЛОВДИВ - 2011, 2012, ИНСТАЛАЦИЯ НА ПЕЩТА, ИНСТАЛАЦИИ ЗА МОКРА ОЧИСТКА НА ГАЗА И СЕРООЧИСТКА, СЕКТОР ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ КОНСТРУКЦИИ ОТ СТРАНА НА БЮРО ИРКОН;

ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА КЪМ ОТКРИТ РУДНИК ЗА ДОБИВ НА ЗЛАТО "АДА ТЕПЕ" гр. КРУМОВГРАД - 2013 - 2017, ГЛАВЕН ПРОКТАНТ ОТ СТРАНА НА БЮРО ИРКОН;

РЕЗЕРВНА АНОДНА ПЕЩ И РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КОНВЕРТОРНА ПЕЩ, металургично производство на АРУБИС БЪЛГАРИЯ АД, 2015-2017.

ПЕШЕХОДНИ НАДЛЕЗИ (Мостове) над Софийски Околовръстен Път, 2019 - 2021, Глаен проектант, проектант конструкции

НОВ ЗАВОД за производство на ЦИНК и НОВА РАФИНАЦИЯ за ОЛОВО на КЦМ АД, текущ проект 2021-2022

 АРЕНА СТАРА ЗАГОРА, стоманени покривни конструкции, текущ проект 2021-2022

Участие в международни проекти

2023 Посещение в градовете Искендерун, Антакия, Пазарчик, Кахраманмараш,  Турция след опостушителните земетресения от 06.02.2023 година. Част от екипа на НЦСИ.

2019 Посещение в градовете Тирана и Дурас,  Албания след земетресението от 26.11.2019 година. Част от екипа на НЦСИ.

2014 Brussels, Belgum - Design of steel buildings; Eurocode 3 – background & application, работен семинар под егидата на Joint Research Center;

2011 Lisbon, Portuguese (LNEC), Eurocode 8 – background & application
Участие в работен семинар под егидата на Joint Research Center.

2005 Istanbul Technical University, учебен семинар с водещи лектори за изчисляване на строителни конструкции за сеизмични въздействия. С финансовата подкрепа на Japan International Cooperation Agency (JICA).

1999 National Technical University of Athens, Steel Structures laboratory
4 седмично работно посещение по линия на обмен на кадри от проект RECOS Inco Copernicus; Работа под ръководството на Professor Dr. Eng. Ioannis Vayas.

1999 Посещение в района на Кочаели Турция и участие в обследване на разрушения и последиците от земетресението от 17. Август 1999 година. Съвместна работа с
професор  д-р инж. Йордан Милев.
 

Научни и академични длъжности

 

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

стоманени конструкции, сеизмично инженерство, дуктилни конструкции, болтови съединения, иновативни системи за противоземетръсно строителство, ниско дисипативно поведение, ниско циклична умора, стоманени и комбинирани мостове.

Други длъжности и дейности

Ръководител на работна група №8 към ТК56 на Български Институт за Стандартизация

Публикации

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Георгиев Ц., „Подобряване на хистерезисното поведение на вертикални връзки с кръстосани диагонали“, списание Инженерни Науки, книжка 3. Издател : Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А.Балевски", БАН, 2014.

 2. Tzvetan Georgiev, „Improvement of X-CBF hysteresis behavior by introduction of MCS”, 8th Hellenic National Conference on Steel Structures, Tripoli 2-4 October 2014, page 75.

 3. Георгиев Ц., “Зависимост въртящ момент-опънна сила при високоякостни болтове“, 5-ти Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, 27-28 ноември 2014, УАСГ, София.

4. Tzvetan GEORGIEV, Nikolaj RANGELOV, Introduction of Eurocodes in Bulgaria and implementation of Eurocode 3, 16th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers, Ohrid, Republic of Macedonia, 1-3 October 2015, Invited paper 4, page 169. Публикувана и в Scientific journal of civil engineering, Volume 4, Issue 2, December 2015, ISSN: 1857-839X, page 21-31.

5. Цветан Георгиев, „Експериментално определяне на коефициента на триене за фрикционни болтови съединения“, XVI международна научна конференция ВСУ’2016, София Юни 2016.

6. Tzvetan Georgiev, Lora Raycheva, Dimo Zhelev, Nikolay Rangelov, Chapter 9: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”, book title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas., pp 269-310, ECCS, 2017; ISBN: 978-92-9147- 136-2.

7.Tzvetan S. Georgiev, Dimo S. Zhelev, Lora D. Raycheva, “PERFORMANCE ASSESSMENT OF CONCENTRICALLY BRACED FRAMES WITH MODIFIED BRACES DEPENDING ON THE APPLIED BEAM-COLUMN JOINTS”. COMPDYN 2017, 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, M. Fragiadakis (eds.), Rhodes Island, Greece, 15–17 June 2017.

8.Tzvetan Georgiev, Lora Raycheva, “INFLUENCE OF SPLITTING BEAM AND COLUMN STIFFNESS ON CBFS DUCTILE BEHAVIOUR”, EUROSTEEL 2017, September 13–15, 2017, Copenhagen, Denmark. © Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin ∙ CE/papers (2017).

9. Tzvetan Georgiev, Lora Raycheva, Dimo Zhelev, Nikolay Rangelov, Chapter 9: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”, book titleINNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS, edited by Ioannis Vayas., pp 269-310, ECCS, 2017; ISBN: 978-92-9147- 136-2. www.innoseis.ntua.gr 

10. Tzvetan Georgiev, Dimo Zhelev, Lora Raycheva, Nikolaj Rangelov, Chapter 10,  Volume on case studies for low-rise buildings, INNOSEIS - Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr  

 11. Tzvetan Georgiev, Dimo Zhelev, Lora Raycheva, Nikolaj Rangelov, Chapter 10,  Volume on case studies for mid/high-rise buildings, INNOSEIS - Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr  

 12. Tzvetan Georgiev, Lora Raycheva, Chapter 5,  Volume on case studies for upgrading existing buildings, INNOSEIS - Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr  

13. Tzvetan Georgiev, Nikolaj Rangelov, Lora Raycheva, Stanislav Raykov, Chapter 9,  Volume with pre-normative design guidelines for innovative devices, INNOSEIS - Valorization of innovative anti-seismic devices, 2017, www.innoseis.ntua.gr  

14. Б. Ганчева, Цв. Георгиев, О. Ганчев, Ст. Райков, „Експериментално изследване на сеизмични свързващи елементи от готови стоманени отливки в рамки с нецентрично включени диагонали“, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия София, Том 50, 2017.

15. Л. Райчева , Цв. Георгиев, О. Ганчев, Ст. Райков,” Eкспериментално изследване на вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда”, Годишник на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия София, Том 50, 2017.

16. L. Raycheva, Tzv. Georgiev, „Assessment of fatigue damage accumulation IN split-X concentrically braced frames“, доклад, представен на 6-ти национален симпозиум по СДКК, София, 1-3 ноември, 2017.

17. Цветан Георгиев , Михаела Кутева-Генчева , Лора Райчева, ПРЕГЛЕД НА СВЕТОВНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ И РЕГИОНАЛЕН ОПИТ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, Сборник с доклади на XI Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 10-12 септември 2020 г., Варна.

18. D Blagov, Tz Georgiev, D Kisliakov, P Pavlov, B Petrov and M Traykova, Rapid structural assessment of buildings – experience after the 26th November 2019 Earthquake in Albania, IOPsience, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 2020.

19. Цв. Георгиев, Ст. Райков, В. Георгиев. „Наредба за изпълнение на стоманени конструкции. същност, необходимост и цели“. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, том 54, Брой 3, София 2021

 

 

Друга информация

2006 НАГРАДА НА ИМЕТО НА ПРОФЕСОР ТОДОР КАРАМАНСКИ за отличен доклад на тема "НАДСТРОЙКА НА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР  ИЛИ КАК  5 Е РАВНО НА 4", DCB 2006;

2018 Носител на награда ИН5, категория Интелект.
Статуетка ИКАР и вписване в почетната книга на Българска Стопанска Камара
за разработване на научен продукт „Вертикални връзки с модифицирани диагонали“, получил популярност в Европа като система CBF-MB.

Публикации


STEEL STRUCTURES OF ARENA “SOFIA”
Стоманената конструкция на "Арена Армеец"

WIND_LOADING_ON_STADIUM_ROOFS_AN_OVERVIEW
Годишник_УАСГ_2021

COMPARISON_OF_WIND_LOAD_2
Годишник_УАСГ_2021

Split-X_CBFs
Годишник_УАСГ_2021

Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли
Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”


Книги

Болтове и болтови съединения
корица и съдържание

Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)
Book title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas

Moment Resistant Conections of Steel Frames in Seismic Areas. Design and Reliability
Части от книга под редакцията на професор Мацолани, написани от българския екип в проектa RECOS

Рамки с центрично включени модифицирани диагонали (CBF-MB)
Глава 9 от книгата "Иновативни противоземетръсни устройства и системи", под общата редакция на Йоанис Вайас

Конспекти

Фото галерия

 • Тест 2/2016
 • test 3/2016
 • Box Link - component test
 • Ултразвуков контрол на отливка
 • д-р инж. Лора Райчева, публична защита
 • Modified braces - low-cycle fatigue test
 • Церемония по награди ИН-5 2018
 • Грамота БСК
 • Статуетка ИКАР, категория Интелект
 • стоманени конструкции в промишлеността
 • Пробно натоварване на стоманен мост
 • Дурас, Албания 07.12.2019
 • Адапазаръ, Кочаели, Турция, Август 1999
 • Остров Аваджи, Япония - музей на Земетресението Кобе 1995
 • Тирана, Албания 06.12.2019
 • Слаб първи етаж - Durres, 26.11.2019
 • Випуск 2020 1-ва група
 • Випуск 2020 2-ри поток
 • Монтаж на стоманен пешеходен мост, надлези над СОП
 • СДКК 2021, седми национален симпозиум
 • Мост Chanakkale 1915, visit in October 2021
 • част от екипа на УАСГ-НЦСИ, 2022
 • Кахраманмараш, 05.2023

Хоби


Обичам да пътувам, обичам планината и ски спорта.
Интересувам се от история, вино и винопроизводство.