Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Phone book /

Eng. Иван-Александър Цонев

Faculty of Structural Engineering, Department Construction Technology and Mechanisation - P.H.D. Student

Eng. Иван-Александър Цонев

Publications

Examination rules


OthersInformation


Photo Gallery

  • Катедра
  • Конкурс за курсов проект по технология на строителството
  • Студентски практики 2023г.
  • Запознаване на студентите с фирми от строителния бранш
  • Награждаване на студенти в Младежка научна конференция
  • Изнасяне на специализирана  презентация на тема ''Иновативни решения в строителството''
  • Изнасяне на специализирана презентация на тема ''МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ETICS НА ВЕТРОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ''