Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност
Магистър (MA)

Хидростроителство - защитена специалност - задочно
Магистър (MA)

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
Валентин Маринков
Специалист, поддръжка
9635245/742 vmarinkov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)
galyadas@abv.bg
Биляна Димова
Инспектор на факултет
bib_al@abv.bg
Десислава Йоновска
Инспектор на факултет
dyonovska@gmail.com
Ралица Спасова
Секретар на катедра
ralica.spasova@abv.bg
гл.ас. д-р Таня Никова
Преподавател
0895589949 265 to_4e@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова
Преподавател
0878641669 402 А корпус и 508 А корпус silvia79kirilova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
Преподавател
409 angelova_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Преподавател
411 tsanov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател
9635245/ 415 igneva@mail.bg
ас. инж. Борислав Инджов
Преподавател
415 , корпус А indzhov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Преподавател
+35929635245 / 662 421 v_kukurin@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
Преподавател
9635245/572, 573 A412, А104 m_kolleva@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател (бивш)
9635245/581 A420 georgiev_f@abv.bg
проф. д-р инж. Иван Калчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/264 A424 kaltchev_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател
+359 889 884 321 A425 margir_fhe@abv.bg
доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Хоноруван преподавател
9635245/622 A9 sonya.vel.dimitrova@gmail.com
гл.ас. д-р физ. Явор Бораджиев
Преподавател
P255 yboradjiev_htf@uacg.bg
гл.ас. д-р физ. Станислав Върбев
Преподавател
P255 svarbev_htf@uacg.bg
доц. д-р инж. Петър Филков
Декан
Декан/Dean: 0886600865 (9:30-18:30 h); Преподавател/Teacher: 9635245/589 А 408 filkov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Богдан Казаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/596 А401 kazakov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател
0898572922 А401 sava371@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров
Преподавател
А401/ЦНИЛХИ peter_v@gyuvetch.bg
доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател
0887 964583 А402 martinapechinova@abv.bg
доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 8 666 375;9635245/686; GSM: +359 887 697 372 А403 daskalov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Николай Лисев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/596 или 329 А403 lisev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Димитър Тошев
Преподавател (пенсиониран)
02/8668287 02/9635245/670 А405 d_toshev_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Славка Мечкарова
Преподавател
А406 mechkarova_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател
9635245/689 А407 gerinski@abv.bg
проф. д-р инж. Петър Калинков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/595 А409 kalinkov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/685 А411 prof.dimitrov@abv.bg
доц. д-р инж. Ирина Костова
Преподавател
9635245/582 А412 irkostova@abv.bg
проф. д-р инж. Димитър Аличков
Преподавател
9635245/499 А413 d.alitchkov@aquains.com
Десислава Цанкова
Секретар на катедра
9635245/594 А413А vkpv@mail.bg
доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател
А414 kukurin_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра
00359 886315232 А414 ribarova.irina@gmail.com
Емилия Ангелова
Секретар на катедра
9635245/483 А416 emito.angelova@abv.bg
доц. д-р инж. Драган Драганов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/580 А417 draganov_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Румен Арсов
Преподавател (пенсиониран)
866 8995 А418 r_arsov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Боян Борисов
Преподавател
9635245/693 А418 boyan_borisov@abv.bg
доц. д-р инж. Виктор Ташев
Преподавател
+359 2 963 5245 // А420 tashev_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател
А421 b_tzankov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател
02/9635245/650 А422 tonyomc_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Весела Захариева
Ръководител катедра
0988634189 А423 vesela.zakharieva@gmail.com
доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/597 А424 bojkov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/780 А425 rosnik_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/598 А426 a.zahariev.uaceg@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Димитър Миташев
Преподавател
Б 1029 mitashev@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Теодор Тодоров
Преподавател
Б 1031 tstodorov_fhe@uacg.bg
ас. инж. Виктория Минковска
Преподавател
Б 1032 minkovska_fhe@uacg.bg
ас. инж. Памела Йорданова
Преподавател
Б 1046 p.jordanova_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Преподавател
02 9635245 вътр. 657 Б1028 lilkova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
Преподавател
9635245/656 Б1029 dkindova@abv.bg
проф. д-р инж. Петър Павлов
Ръководител катедра
0888-751313 Б1031, Б121-A pdp_mech_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Преподавател
9635245/652 Б1032 doicheva_fhe@uacg.bg
Марина Маркова
Секретар на катедра
9635245/752 Б1042 marina_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател
9635245/551 Б1043 v_rizov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател
9635245/767 Б1046 dmsl1@abv.bg
проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Ръководител катедра
9635245/690 Б7 kiss_fhe@uacg.bg
доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател
БИНОЦ на УАСГ tvenelinov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Преподавател
9635245/342 зала по Хидротехника 306а, Блок 1, или каб. Б7 /топла връзка/ s.sasheva@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател
каб. 419, корпус A v_radovanov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Добрил Вълчев
Преподавател
Корпус А, ет. 4, каб. 417 dvalchev_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р хим. Радостина Генова-Колева
Преподавател
+359 884 076 686 Корпус А, каб. 9 rgenova_fhe@uacg.bg
ас. хим. Светлана Лазарова
Преподавател
0899852765 Корпус А, каб. 9, Корпус Б, лаб. 120 slazarova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател
+359 885 465 535 Партер от към бул. Др. Цанков 2, Университетска Лаборатория Нанонаука и нанотехнологии george@at-equipment.com
гл.ас. д-р инж. Наталия Иванова
Преподавател
534 Р-267 bobeva_fhe@uacg.bg
Тодор Чардаков
Специалист, поддръжка
9635245/505 Р160а tchardakov_fhe@uacg.bg
физ. Симеон Трендафилов
Организатор
9635245/232 Р172 simtrnd@dir.bg
гл.ас. физ. Николай Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/340 Р255 nmihailov_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Преподавател
963-52-45/408 Р255 peykov_fhe@uacg.bg
проф. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател
0888-32-77-79 Р255 angelapos@abv.bg
доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Ръководител катедра
3592-9635245/505 Р266 std_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова
Преподавател
0876558039 Р268 anna.amova@gmail.com
гл.ас. д-р физ. Свилен Гечев
Преподавател
Сграда Р, каб. 267 svilen.gechev@yahoo.com
доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател
9635245/ стая 419, корпус А dimova_fhe@uacg.bg