Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Донка Гутева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Донка Гутева
Кабинет Б727
Телефон 9635245/559
E-mail dig_fte@uacg.bg
Семейно положение неомъжена
Постъпил в УАСГ 1971

Образование

1960г. - Завършено средно образование в гимназия"Д.Благоев" - гр.Пловдив 1966г. - Завършено висше образование в ИСИ (сега УАСГ)- София, специалност "Пътно строителство" 1990г. - Образователна степен "ДОКТОР"

Научна дейност

В областите на: проектиране и строителство на автомобилните пътища; градоустройствени проблеми; комуникации и транспорт в населените места.

Научни и академични длъжности

1994г. - ДОЦЕНТ

Публикации

Около 25 броя публикации в научни списания в областта на организация и безопасност на автомобилното и пешеходното движение. Голям брой рецензии и експертизи за пътни и градоустройствени обекти.

Учебни материали


Хоби

Пътувания в страната и чужбина