Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Phone book /

Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv

Faculty of Geodesy, Department Geodesy and Geoinformatics

Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv
Office Room R411, R406
E-mail ppavlov_fgs@uacg.bg

Books

ConspectsКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.


Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2023 год.


Study materials
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

CADView
Програма за визуализация на CAD/ZEM файлове на операционна система Nadroid

Coursework ans assignments


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Учебни материали и задания за упражнения по Геодезия, част 1
Записки на лекции по Геодезия, част 1, задания за упражнения и методически указания

Others

CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).
CAD2SHP – програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в Shape (ESRI Shape format).

Information

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина


CAD2DXF
Програма за конвертиране на CAD/ZEM формат за обмен на кадастрални данни в DXF (Autodesk drawing interchange format)