Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидротехническо строителство

Хидротехническо строителство

Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено ...